Yüzün Estetik Analiz Basamakları ve Kullanılan Yöntemler

Günümüzde sosyal olarak kabul edilebilme, psikolojik iyi hissetme hali ve bireyin kendini beğenmesinin fiziksel görünüşüne bağlı olduğunu görmekteyiz. Öz saygının kuvvetli bir şekilde yüz görünüşüne bağlı olduğu gösterilmiştir. Fiziksel görünüş bu nedenle yüzün birincil fonksiyonlarından birisidir. Medikal estetik, lazer ve cerrahi tedavilerin başlıca amaçlarından birisi de yüz çekiciliğini korumak ve bunu zenginleştirmektir. Bunu başarmak için doktorun estetik bir ön görüye ve özenli bir yüz estetik analizine ihtiyacı vardır. Belkide asıl amaç hastanın yüz özelliklerini ve yüz ile ilgili uyumsuzlukları tanımlamak olmalıdır. Sonrasında yüzün estetik harmonisini ve doğallığını bozmadan olumsuz yüz özelliklerini düzeltmek gösterilen çabayı arttıracaktır.

Mükemmel yüzü meydana getiren yumuşak doku profili, artistleri, antropologları, rekonstrüktif cerrahları, dermatologları ve ortodontistleri içeren birçok disiplin tarafından pek çok kez tanımlanmıştır. Tanımlanan bu profiller yüzdeki iskelet ve yumuşak dokuyu hatta dişleri kapsayacak şekilde değişimler göstermektedir.

Aslında mükemmel bir yüz tanımlaması yada yüzde hangi analiz disiplininin uygulanacağı son derece tartışılmaktadır. Çünkü estetik ve güzellik zamana ve kültüre göre büyük değişim göstermektedir. Bununla birlikte genelde ortalama bir yüz , atipik bir yüze göre daha estetik olarak algılanmaktadır.

Yüz estetiğini oluşturan yapıları bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Örneğin yüzün kemiksel normları tedavi ihtiyaçlarını, bunların stabilitesini ve hedeflerimizi tanımlamaya yardımcı olur. Yüzde yumuşak doku görünümü bile kısmi olarak altındaki iskeletsel yapıya bağlıdır.

Yüzün estetik analizinde yaşlanma ile iskelet ve yumuşak doku özelliklerinin muhtemel değişimi dikkate alınmalı ve belkide yılar sonrası düşünülmelidir.


Yüzün Estetik Analiz Basamakları ve Kullanılan YöntemlerBireyin yüz özelliklerinin belirlenmesinde bireyi benzersiz kılan ailesel ve etnik karakteristik özellikleri korumak çok önemlidir. Bu nedenle Bireysel yüz özellikleri ve karakteristik özellikler iyi tanımlanmalıdır. Örneğin estetik analizde gülmenin simetrik olması gerekmektedir. Aşağıdaki Elvis örneği. Gülme sırasında belirgin bir asimetri var. Ancak Elvis’in asimetrik gülmesi karakteristik özelliği belkide onu çekici kılan bu asimetri. Bunu saptamak buna müdahale anlamına gelmemektedir.

Belki de her hasta için yüz çekiciliğini en iyi şekilde ön plana çıkarabilecek hasta özelliklerine göre bireyselleştirilmiş bir norm tespit edilmelidir. Bu nedenle yüz estetik normları her doktor için sabit olmalı ancak estetik analizde izlenecek basamaklar ve disiplin doktora spesifik olmalıdır.

Yüzdeki normalden sapma olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir orantısızlık yüzün estetik kalitesini azaltmaktadır. Bu orantısızlığın düzeltilmesi medikal tedaviler, lazer ve estetik cerrahi uygulamalarla sağlanabilmektedir. Normalden sapmayı elimizdeki standart ölçüm yöntemlerini kullanarak yapmaktayız. Yüz üzerinde yapılan antropometrik çalışmalarda ırk ve etnik kökene, cinsiyete ve yaşa göre belirlenmiş eri tabanları oluşturulmuştur. Ölçüm sonuçları bu veri tabanları ile karşılaştırılmaktadır.

Hastanın yüz estetik değerlendirmesinde fotoğraflar üzerinden ölçümlerin yapılmasının güvenilirliği ve doğrudan yüz üzerinden alınan ölçümleri ile karşılaştırmalı çalışmaları yapılmıştır. Ölçüler, doğrusal mesafeler, eğimler ve açıları karşılaştırılmıştır. Günümüzde fotoğraf üzerinden ve özel bilgisayar destek programları ile yapılan değerlendirmeler daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemler fotoantropometri olarak adlandırılmıştır. Fotoğraflama üzerinden estetik değerlendirme ve ölçümlerin yapılması hasta bilgilerinin arşivlenmesi ve sonrasında karşılaştırılması açısından günümüzün doğru tekniği olarak seçilmelidir.

Bu anlatımlarda size yüz değerlendirmesinde kullanılabilecek disiplinler anlatılmaya çalışılacaktır.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency