Yüzdeki Anatomik Estetik Alanlar ve Bunların Belirlenmesi

Yüzün estetik değerlendirmesinde bazı referans noktaları yada bölgesel alanlar tanımlanmıştır. Bunlar aslında yüze bakıldığında ilk olarak dikkat çeken noktalardır. Bunlar tanımlamanırken büyük harfle kısaltılmaktadır. Kemik yapılar bu şekilde kısaltılırken yumuşak dokular üzerine ′ konularak tanımlanmaktadır. Örneğin nasionun yumuşak doku noktası nasion (N ′) olarak tanımlanırken kemiksel nasion (N) olarak tanımlanmaktadır.

 • Vertex (V ′) , başın en üst noktası: Trichion (Tri) yüze ön bakışta alın ile saçlı derinin birleşme noktası yani alında saçların başladığı nokta. Crinion olarakta tanımlanmaktadır. Bu nokta saçların varlığında kolay belirlenir iken saçların dökülmesi halinde belirlenmesi zordur. Bu hastalarda hastanın kaşlarını yukarı kaldırması istenir. Bu frontal kasın kasılmasına neden olmaktadır. Bu kasılma ile alında yatay çizgilenmeler ortaya çıkmaktadır. Bunların yukarıda kaybolma sınırı yada frontal kasın kasılmadığı nokta trichionu tanımlamaktadır.
 • Eurion (Eu ′): Başın üst kısmının en dışarıda kalan noktası; başın iki yanında pariatal ve temporal kemikler üzerinde yumuşak dokuların belirgin olduğu nokta.
 • Glabella (G ′ ) Yüze önden bakışta orta hatta kaş arasının en belirgin olduğu nokta. Bu nokta frontal kemiğin en belirgin noktasınıda belirlemektedir.
 • Opisthocranion (Op ′ ); Profilden tam glabella hizasında başın arkada en belirgn olduğu noktadır.
 • Frontotemporale (Ft ′ );Temporal kemiğin alına yani frontal alan en yakın olduğu nokta. Bu iki nokta rası mesafe Ft ′ – Ft ′ alının yumuşak dokularının genişliğini yani bitemporal genişliği vermektedir.
 • Nasion (N ′ yada Na ′ ); Orta hatta burun kökünün tam orta noktası, yada nasofrontal alanın tam orta noktası, burası aslında hemen hemen N yani kemiksel nasionada denk gelmektedir.
 • Palpebrale superius (Ps); yüze ön bakışta gözler açık iken üst göz kapağnın orta hatta en yüksek noktası
 • Exocanthion (Ex) Gözde üst ve alt göz kapaklarının birleştiği dış kısım-lateral canthus noktası
 • Endocanthion (En) Gözde üst ve alt göz kapaklarının birleştiği iç kısım-medial canthus noktası
 • Palpebrale inferius (Pi) Alt göz kapağının ortada em alt kısmı
 • Orbitale (Or ’ ) Göz çukuru kemiğinin alt göz kapağı noktası
 • Rhinion (Rh ′ ) Buru kemik ve kıkırdak birleşme noktasında yumuşak dokunun en beligin olduğu nokta.
 • Zygion (Zy ′ ) Yanakta elmacık kemikleri üzerinde zygomatic akrın yüze önden bakışla en dışta kalan kısmıdır. Zy ′ – Zy ′ mesafe bizygomatic yüz genişliğini vermektedir.
 • Tragion (Tr) Kulakta tragusun en üst noktası
 • Pronasale (Prn) Burun ucunun en belirgin noktası
 • Columella breakpoint (C ′ ) Columellanın orta noktası.
 • Alare (Al) Burun kanatlarının en dış noktası
 • Alar curvature point (Ac) Burun kanatlarının yanak ile birleşme noktaları
 • Subnasale (Sn) KColumella ile üst dudağın birleştiği en derin nokta
 • Supralabiale (Spl) Üst dudağın konkavlığının tam orta noktası. Burası aslında subnasale ile labrale superiusun orta noktasıdır. Buna yumuşak doku A noktasıda denilmektedir.
 • Labrale superius (Ls) Üst dudağın vermilio sınırında orta noktası
 • Stomion superius (Sts) Üst dudağın ağıza doğru en alt sınırı
 • Stomion (St) Üst ve alt dudakların temas ettikleri orta hattın tam orta noktası.
 • Cheilion (Ch) Her iki tarafta ağız köşesi noktası
 • Stomion inferius (Sti) Alt dudağın ağıza doğru en üst sınırı
 • Labrale inferius (Li) Alt dudağın vermilion sınırında orta noktası
 • Sublabiale (Sbl) Aşt dudak ile labrale inferius arasındaki konkavitenin orta hatta en konkav olduğu nokta. Brası aslında mentolabial katlantının en derin noktasıdır. Burasıda Yumuşak doku B noktası olarak tanımlanmaktadır.
 • Pogonion (Pog ′ ) Çene yumuşak dokunun orta hatta en önde olduğu nokta
 • Menton (Me ′ ) Çenenin orta hatta en alt noktası . Bu nokta ile yüzün yüksekliği ölçülmektedir.
 • Gnathion (Gn ′ ) Çenenin orta hatta ön-alt kısmının en belirgin olduğu nokta. Bu nokta Pogonion ile menton arasında yer almaktadır. Bu nokta pogoniondan geçen dik hat ile mentondan geçen yatay çizginin birleştiği açıdanın tam açı ortayından geçen ve çeneye değdiği yerdir.
 • Gonion (Go ′ ) Alt çene kemiği olan mandbulanın köşesinin üzerinde yumuşak dokunun en dış noktasıdır. Go ′ – Go ′ esafesi ölçümünde kullanılmaktadır.
 • Cervical point (C) Çene altı ile boyun ön kısmı arasındaki konkavitenin en iç noktası. Bu mentondan geçen yatay hat ile boyundan geçen dikey hatton tam birleşme noktasıdır.


Bu referans noktaları arasındaki mesafeler ölçümler ile yüzün anatomik referans mesafeleri aşağıdaki resimde olduğu gibi saptanabilmektedir.


Yüzdeki Anatomik Estetik Alanlar ve Bunların Belirlenmesi
Bazen de bu referans noktaları birleştirilerek özel düzlemler elde edilmekte. Bu düzlemler anatomik alanların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

 • E – line (buna Ricketts düzlemi yada estetik çizgide denilmektedir) yada Estetik düzlem; Bu çizgi pogonion ile burun ucu pronasale arasında çizilmektedir. Bu dudakların analizinde kullanılmaktadır.
 • Yüz planı; nasion ile pogonion arasında çizilmektedir.
 • H – line, H çizgisi (Holdaway’in harmoni çizgisi olarakta bilinmektedir.) ; pogonion ile üst dudağın ön noktası arasında çizilen hattır.
 • Rees’in estetik planı; burun ucu – pronasale ile üst dudak- labrale superius arasında çizilen çizgidir ve bu çenede kemik pogoniondan geçmelidir.
 • Riedel’ in planı; üst dudak ile alt dudak ve pogonion arasında çizilen çizgidir. Bu burunun değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
 • S – line, S çizgisi;(Steiner’ in çizgisi) ; subnasale (Sn), pronasale (Pn) ve pogonion (Pog ′) arasında çizilen S şeklinde çizgidir. Dudakların değerlendirilmesinde kullanlmaktadır.
 • Burstone’ un çizgisi; Sn – Pog ′ çizgidir. Dudakların değerlendirilmesinde kulanılmaktadır.
 • Z – line, Z çizgisi (Merrifield’in Z çizgisi); pogonion (Pog ′ ) dan geçen dik çizgidir. Üst dudak ön noktası bu hat üzerinde alt dudak ön noktası bu çizginin gerisindedir. Bu çizgiye üst ve alt dudağın profilde en önde olan noktaların uzaklığına bakılmaktadır.


Yüzde ölçümler aşağıdaki gibi ölçüm aletleri ile yapılabilmektedir.


Yüzdeki Anatomik Estetik Alanlar ve Bunların BelirlenmesiFotoğraflama dışında çekilecek röntgenler ile sefalometrik ölçümler yapılabilmektedir. Aşağıdaki resimde sefalometrik ölçümlerde kullanılan noktalar gösterilmektedir.


Yüzdeki Anatomik Estetik Alanlar ve Bunların Belirlenmesi
Daha detaylı ölçümlerde aşağıdaki resimde olduğu gibi sefalometrik noktalar ile yumuşak dokuların referans noktaları üst üste getirilerek değerlendirilebilmektedir.


Yüzdeki Anatomik Estetik Alanlar ve Bunların Belirlenmesi


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency