Yüz İmaj Estetiği, Yüz İfade Estetiği

Yüz İmaj Estetiği, Yüz İfade EstetiğiSon yıllarda bilimsel ve klinik çalışmalar ile yüz estetiği ve yaşlanma estetiği hakkında bilgilerimiz daha da zenginleşti. Artık yüz ve yaşlanma estetiği yüzü bir bütün olarak değerlendirmekte. Bu bütünsel değerlendirmede yüz ve yaşlanma estetiğinde yer çekimi, deri ve destek dokuların kalitatif ve kantitatif değişimleri, deri altı yağ yağ dokusunun azalması ve yeni anatomik alanlara yer değiştirmesi ve yüzü oluşturan kemik ve diş gibi dokuların kayıpları önemli rol oynamaktadır.

Günümüzde yüz ve yaşlanma estetiği sadece ideal güzellik ölçüleri olarak değerlendirilmemekte. Artık yüzün imajı yada ifadesi de önem kazanmakta. Duygularımızı ifade ederken yüzün bu ifadeleri pozitif yada negatifne kadar estetik yansıttığı ve yaşlanma ile yüzde gelişen istenmeyen kalıcı yüz ifadesi gibi.  Bazen çevremizdeki insanlardan şu ifadeleri çok duyarız. Hatta içsel dünyamız bunlarla uyumlu olmasa bile. Bugün çok yorgun görünüyorsun. Bir şeye mi canın sıkıldı. Bugün daha bir genç görünüyorsun gibi. Akıllı telefonlarda mesajlar yerine yada mesajlar sonrasına eklediğimiz emojiler gibi.

Yüzün yapısal özellikleri ve yaşlanma süreci yüzün ifadesini duygu durumumuzdan bağımsız etkilemekte. Yüze pozitiften(daha genç ve canlı) negatife(daha yaşlı, yorgun, sıkıntılı ve üzgün ifade) değişen imaj yani ifade vermektedir. Özellikle negatif ifade-duygu durumu vermesi kişinin öz güvenini ve sosyal ilişkilerini hatta iş başarısını etkilemektedir. Bu kişilerde yapılacak işlemler kozmetik amaçlar dışında istenmeyen yüz ifadesinin düzelenmesine dönük olmaktadır. Buna son yıllarda “Yüz imaj estetiği” denilmektedir.

Yüz imaj estetik işlemleri bir komplekstir. Bu kompleks uygulamalar içerisinde yüzün tüm anatomik alanlarında estetik cerrahi uygulamalar, liposakşın, yağ enjeksiyonu, botulinum toksin uygulamaları ve dolgu uygulamaları gibi klasik yöntemler yada lazer lipolizis yada bipolar (RF) gibi daha sofistike yeni yöntemler kullanılmaktadır.


Yüz imaj estetiği tüm yüzü değerlendirmekle birlikte sıklıkla ifadeyi olumsuz etkileyen anatomik alanlara odaklanmaktadır.


Yüze kızgın, yorgun ve olumsuz bir ifade veren hatta gülümse estetiğini olumsuz etkileyen göz çevresi.
Yüz ifadesinde 2. önemli estetik alan ağız çevresidir.
Bu alanlarda yağ dokusunun azalması ve yer çekimi etkisi ile aşağı ve içe doğru yer değişimi bu süreci olumsuz etkilemektedir.
Bu alanlarda yağ dokusunun azalması ve yer çekimi etkisi ile aşağı ve içe doğru yer değişimi bu süreci olumsuz etkilemektedir.
 • Yüze kızgın, yorgun ve olumsuz bir ifade veren hatta gülümse estetiğini olumsuz etkileyen göz çevresi.
 • Yüz ifadesinde 2. önemli estetik alan ağız çevresidir.
 • Bu alanlarda yağ dokusunun azalması ve yer çekimi etkisi ile aşağı ve içe doğru yer değişimi bu süreci olumsuz etkilemektedir.
 • Bu alanlarda yağ dokusunun azalması ve yer çekimi etkisi ile aşağı ve içe doğru yer değişimi bu süreci olumsuz etkilemektedir.
 • Yüze kızgın, yorgun ve olumsuz bir ifade veren hatta gülümse estetiğini olumsuz etkileyen göz çevresi.

  Bu hastaya üst göz kapağı estetik operasyonu, göz dış kantus ve kaş askılaması yapılmıştır. Hastanın yüz ifadesinin hızlı değişimi görülmekte.
 • Yüz ifadesinde 2. önemli estetik alan ağız çevresidir.

  Aynı hastada ağız çevresinde; burun üst dudak arasındaki mesafenin uzaması, üst dudağın hafif incelmesi ve ağız köşelerinin aşağı hafif düşmüş olması olumsuz bir ifade vermektedir. Yanda aynı hastanın ağız köşeleri,üst dudak mesafesi ve dudakların volüm azalması ve hastaya verdiği olumsuz ifade görülmekte.
 • Bu alanlarda yağ dokusunun azalması ve yer çekimi etkisi ile aşağı ve içe doğru yer değişimi bu süreci olumsuz etkilemektedir.

 • Bu alanlarda yağ dokusunun azalması ve yer çekimi etkisi ile aşağı ve içe doğru yer değişimi bu süreci olumsuz etkilemektedir.

 • Yüze kızgın, yorgun ve olumsuz bir ifade veren hatta gülümse estetiğini olumsuz etkileyen göz çevresi.
 • Yüz ifadesinde 2. önemli estetik alan ağız çevresidir.
 • Bu alanlarda yağ dokusunun azalması ve yer çekimi etkisi ile aşağı ve içe doğru yer değişimi bu süreci olumsuz etkilemektedir.
 • Bu alanlarda yağ dokusunun azalması ve yer çekimi etkisi ile aşağı ve içe doğru yer değişimi bu süreci olumsuz etkilemektedir.


 • Yüze kızgın, yorgun ve olumsuz bir ifade veren hatta gülümse estetiğini olumsuz etkileyen  göz çevresi: Aşağıda resimde olduğu gibi 55 yaşında bayan hasta yüzün diğer estetik alanlarındaki olumsuzlukları ile birlikte üst göz kapaklarında torbalanma, göz dış kantusunda ve kaşların dış kısmındaki düşme hastaya üzgün, yorgun ve olumsuz bir yüz ifadesi vermekte. Bu problem yüz imaj estetiğinde % 90 oranında sıklıkla karşılaşılan bir problemdir.
 • Ağız çevresi: Aynı hastada ağız çevresinde; burun üst dudak arasındaki mesafenin uzaması, üst dudağın hafif incelmesi ve ağız köşelerinin aşağı hafif düşmüş olması olumsuz bir ifade vermektedir. Aşağıda aynı hastanın ağız köşeleri,üst dudak mesafesi ve dudakların volüm azalması ve hastaya verdiği olumsuz ifade görülmekte.
 • Yüze kızgın, yorgun ve olumsuz bir ifade veren hatta gülümse estetiğini olumsuz etkileyen diğer anatomik alanlar; yüzde deri ve destek doku zayıflığı ve yer çekimi ile ile en fazla sarkmaların yaşandığı 3 alandır. Bunlar; yanaklar ile elmacık kemik alanı, labio-jugal alan, çene altı-boyun alanı; submental alandır. Bu alanlarda yağ dokusunun azalması ve yer çekimi etkisi ile aşağı ve içe doğru yer değişimi bu süreci olumsuz etkilemektedir.


Hasta Beklentileri ve Problemlerine Göre Değişmekle Birlikte Yüz İmaj Estetiğinde Yapılan Uygulamalar

Lipolizis
Ağız Köşesinin Yukarı kaldırılması
Yanakların Kaldırılması ve Göz altı Bölgesinin restorasyonu
Kaş kaldırılması
Çene altı ve Boyun
Üst ve alt göz kapağı; Blefaroplasti
Şakak Alanı ve Tear tough (ağlama oluğu)
Üst dudak ve ağız köşesi kaldırma
 • Lipolizis
 • Ağız Köşesinin Yukarı kaldırılması
 • Yanakların Kaldırılması ve Göz altı Bölgesinin restorasyonu
 • Kaş kaldırılması
 • Çene altı ve Boyun
 • Üst ve alt göz kapağı; Blefaroplasti
 • Şakak Alanı ve Tear tough (ağlama oluğu)
 • Üst dudak ve ağız köşesi kaldırma
 • Lipolizis

 • Ağız Köşesinin Yukarı kaldırılması

 • Yanakların Kaldırılması ve Göz altı Bölgesinin restorasyonu

 • Kaş kaldırılması

 • Çene altı ve Boyun

 • Üst ve alt göz kapağı; Blefaroplasti

 • Şakak Alanı ve Tear tough (ağlama oluğu)

 • Üst dudak ve ağız köşesi kaldırma

 • Lipolizis
 • Ağız Köşesinin Yukarı kaldırılması
 • Yanakların Kaldırılması ve Göz altı Bölgesinin restorasyonu
 • Kaş kaldırılması
 • Çene altı ve Boyun
 • Üst ve alt göz kapağı; Blefaroplasti
 • Şakak Alanı ve Tear tough (ağlama oluğu)
 • Üst dudak ve ağız köşesi kaldırmaLipolizis

Yüzde belli alanlarda yer çekimi etkisi ile yağ dokusu yer değiştirmekte, istenmeyen yağ dokusu fazlalıkları ortaya çıkmaktadır. Özellikle labio-jugal, çene altı ve boyunda. Bu değişim yüzün alt kısmında daha fazla genişlemeye buda hastada daha yaşlı ifade oluşmasına neden olmaktadır. Bu alandaki istenmeyen yağ dokusu lazer lipolizis, RF lipolizis ve klasik liposakşın yöntemleri ile alınmaktadır.


Ağız Köşesinin Yukarı Kaldırılması

Ağız köşesinin aşağı yer değişimi yüz ifadesinde mutsuz ve üzgün ifadeye neden olmaktadır. Bunda ağız köşesini aşağı doğru çeken depressor anguli oris (DAO) kası sorumludur. Bu kasın cerrahi olarak kesilmesi yada bu kasa botulinum toksin uygulaması ağız köşesinin elvasyonunu yani kalkmasını sağlamaktadır.


Yanakların Kaldırılması ve Göz altı Bölgesinin Restorasyonu

Yanaklar üzerinde bulunan zygomatik;malar fat pad yerçekimi etkisi ile aşağı ve içe doğru yer değiştirmekte. Estetik cerrahi ile orta yüz germe yöntemi, bu alana yağ ve/veya dolgu enjeksiyonları, bu alanın iplikler ile askılaması yapılabilmektedir.

Kaş Kaldırılması

Kaş dış üst kısmındaki yağ dokusu desteğinin azalması, deri elastikiyet kaybı ve yer çekimi etkisi ile kaşlar aşağı doğru yer değiştirmektedir. Kaşların aşağı yer değişimi ayrıca üst göz kapağında doku yığılmasına neden olmaktadır. Bu yüze yorgun, üzgün ve yaşlı ifadesi vermektedir. Bunun için kaşların kaldırılmasında estetik cerrahi ile kaş kaldırma yöntemi, bu alana yağ ve/veya dolgu enjeksiyonları, botulinum toksin uygulamaları yada iplikler ile askılaması yapılabilmektedir.

Çene Altı ve Boyun Uygulamaları

Boyunda özellikle çene altında istenmeyen yağ birikmeleri gelişmektedir. Ayrıca yaşlanma sürecinde boyunda platysmal kasının etkisi ile platysmal bandlar, horozontal çizgilenmeler ve hindi boyunu olarak tanımladığımız boyun defromayonu gelişmektedir. Bunun için estetik cerrahi olarak boyun germe yöntemi, platysmal plikasyon, çene altı ve boyun yağ dokusu için lipolizis ve liposakşın, dolgu ve yağ enjeksiyonları, botulinum toksin uygulamaları yada iplikler ile boyun askılaması yapılabilmektedir.

Üst ve Alt Göz Kapağı (Blefaroplasti)

Alt ve üst göz kapaklarında yapısal yada yaşlanmaya bağlı olarak deri sarkması ve yağ fıtıkları gelişebilmektedir. Bu görme alanını etkilediği gibi estetik görünümde yorgun, üzüntülü ve yaşlı ifadesine neden olmaktadır. Bunun için estetik cerrahi olarak üst ve alt göz kapaklarında lazer yada klasik yöntemler ile blefaroplasti cerrahisi, CO2 , plexer uygulamaları ve kaz ayakları çizgilenmeleri için botulinum toksin uygulamaları yapılabilmektedir.

Şakak Alanı ve Tear Tough (Ağlama Oluğu)

Deri altı destek ve yağ dokularının azalması ve yer çekimi ile aşağı yer değişimi şakakta çökmelere(yüze kemiksi bir görüntü vermekte) ve göz altında ağlama oluğunun oluşmasına neden olmaktadır.

Üst Dudak ve Ağız Köşesi Kaldırma

Yapısal yada daha sıklıkla yaşlanma ile üst dudak uzamakta. Bu yüz estetiğini özellikle gülme estetiğini olumsuz etkilemektedir. Bunun için (burun estetiği ile birlikte değerlendirilerek) estetik cerrahi olarak üst dudaklara burun kısmından kısaltma ve yukarı kaldırma yapılmaktadır. Ayrıca süspansiyon iplik yöntemleri ile askı ve üst dudak kaldırma uygulamaları da yapılabilmektedir.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency