Yüz Estetik Analizinde Kullanılan Açılar

Yüzün estetik analizinde kantitatif değerlendirmeler içi yüzün referans noktaları arasında oluşan düzlemler ve bu düzlemlerin açıları kullanılmaktadır.

Yüzde ölçüm olarak kullandığmız açılardan en sık olanları aşağıdaki resimde özetlenmiştir.
  • Nasomental açı=b: Ortalama 128 derecedir. 120-132 derece arasında değişmektedir.
  • Mentocervical açı=c: Ortalama 85 derdecedir. 80 – 95 derece arasında değişmektedir.
  • Nasofacial açı=a: Normalde 36 derecedir. 30-40 derece arasında değişmektedir.
  • Submental-neck açı=d: Erkeklerde 126 kadınlarda 121 derecedir.


Yukardaki lerin dışında bir çok açı ölçümleride kullanılmaktadır.


Yüzün Profil AçısıYüzün üst profil planını oluşturan glabella-G ′ ile subnasale – Sn birleştiren hat ile yüzün alt profil planını oluşturan Sn ile pogonion-Pog ′ birleştiren hat arasındaki açıya yüzün profil açısı denilmektedir. Bu normalde 12° ± 4 ° dir.

Bu açının saat yönünde artması yüzün profilde konveks olmasına azalması hatta negatif olması ise yüzün profilde konkav olmasına neden olmaktadır.


Yüz Yumuşak Doku AçısıBu nasion ile pogonion (N ′ – Pog ′ ) arasında çizilen hattın FHL ile yaptığı açıdır. Bu açı normalde 90 – 92 ° dir.

Yüz açısının 90 dan düşük olması yada yüksek olması önemlidir.

Bu açı ile mandibulanın pozisyonu değerlendirilmektedir. Örneğin retrognathic-mandibulanın geride yerleşimi yada prognathic-mandibulanın önde yerleşimi gibi.

Bu açı ile mandibulanın boyutu değerlendirilmektedir. Örneğin çenenin küçük olması-micrognathic yada çenenin büyük olması-macrognathic gibi.

Bu açı ile çenenin pozisyonu değerlendirilmektedir. Örneğin çenenin retrogenic yani geride yer alması yada çenenin progenic yani önde yer laması gibi.

Bu açı ile çene üzerinde yumuşak doku kalınlığı değerlendirilmektedir. Örneğin çene yumuşak dokusu azalmış yada artmış gibi.


Mandibular Plan AçısıYüzün profilinde kullanılan bir diğer açı Mandibular plan açısıdır(MnP). Bu Mandibulanın en alt sınırı ile FHL arasında oluşan açıdır.  Bu normalde 25 ° ± 3 ° dir.Bu açının 30 dereceden fazla olması mandibulanın dikey büyüdüğünü yada saat yönünde rotasyonunu göstermektedir.


Burun - Üst Dudak Açısı (Nasolabial Açı)Columella ve üst dudaktan teğet geçen çizgiler arasında kalan açıdır. Bu erkek ve kadınlarda 102 derecedir. Bu açı + ve – 8 derece değişebilmektedir. Artmış açı, kalkık bir buruna veya geriye eğilimli dudaklara bağlı olabilir. Bu açı büyümekte olan 7-17 yaşları arasındaki bireylerde göreceli olarak sabittir.

Bu açının değerlendirilmesinde sayısal ölçüm değeri yeterli değildir. Bı açı değerlendirilirken yatay çizgi ile açı 2 ye ayrılmaktadır. Bu açının değeri ile birlikte açıyı ne yönde böldüğü de önemlidir.

Bu açı kırmızı yatay çizgi ile ikiye bölündüğünde a ve b açıları ortaya çıkmaktadır. a açısı columellaya b açısı üst dudağa aittir.


Dudak - Submental Katlantı - Çene Açısı

Alt dudak, submental katlantı, çene plan açısı 90-110 derecedir. Bunun genişlemesi retrognatia yani geride yerleşimli çene gelişimi anlamına gelmektedir.Yüz (Facial) Açısı

Bu açı, hasta profilinde ölçülür ve yüzün ana sınıflamasını belirlemektedir. Alında kaş ğrtası en önde olan nokta-Glabella, burun süt dudak birleşme noktası-Subnasale ve çenenin en önde yumuşak doku noktası-Pogonion noktalarının birleşimiyle oluşur.  İdeal açı aralığı 168.7±4.1’dir. Bu açı normal büyüme gösteren bireylerde sabit kalır. Bu durum Subnasale’in burnun büyümesiyle birlikte öne doğru hareketi ile yine büyüme sonucu Pogonion’un ileri doğru hareket etmesi sonucu gerçekleşir.

Yüzün profilden tanımlanmış başka açılarıda vardır. Bunlar;

  • Nasal açı=a tragus – nasion ve tragus-burun ucu arasındaki açıdır.
  • Maxillary açı=b tragus-burun ucu ve tragus- üst dudak arasındaki açııdır.
  • Mandibular açı=c tragus – üst dudak ile tragus-pogonion arasındaki açıdır.

a; nasal açı 23.3 derecedir.b; maxillar açı 14.1 derecedir. c; mandibular açı 17.1 derecedir.


Daha az kullanılan açılar;

  • Facial açı; nasion ile pogonionu birleştiren hattın tam ortası ile tragusu birleştiren hattın açısıdır.102.5 derecedir.
  • Maxillofacial açı; nasion ile üst dudak hattının tam ortasını tragus ile irleştiren hattın arasındaki açıdır. 5.9 dercedir.

yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency