Memenin Estetiğini Belirleyen Faktörler

Genetik, Irksal ve Ailesel Faktörler

Memenin doğuştan ve sonradan gelişen şekil ve yapı düzensizlikleri

Meme yapı ve estetiğinin diğer faktörler kadar genetik ve ırksal faktörlerde belirlemektedir. Meme şekil ve yapı düzensizlikleri doğuştan yada sonradan gelişebilmektedir. Meme doğumsal normalden büyük yada küçük olması yada hiç olmaması, asimetrileri şeklinde olabilir.

Meme dokusuna sonradan yapılan cerrahi girişimler, kazalara bağlı yaralanmalar, yanıklar, radyoterapiler, uygun olmayan estetik girişimler meme dokusunun bozulmasına neden olmaktadır.


Memenin Volümü

Meme volümün hesaplanmasında eskiden beri memelerin alçı modelleri, matematiksel ölçümler yada taşırma kaplarında volüm ölçümleri kullanılmaktadır. Son yıllarda teknolojik gelişmeler ile birlikte MR yada 3 boyutlu fotoğraflama teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 3 boyutlu fotoğraflama tekniği ile sadece meme volüm ölçümleri değil ayrıca memede yapılacak estetik girişimlerin demoları, memenin estetik paramereleri ve meme simetrisi de değerlendirilebilmektedir.

Göğüslerin volüm değerlendirmesinde hastalar arasında sık ifade edilen sütyenler için saptanmış bir ölçüm yöntemi kullanılmaktadır. Bu aslında hepimizn bildiği sütyen ölçüsü yöntemidir. Sütyen bedeni belirlenirken gereken iki ölçü vardır. İlki göğüs kafesi çevresidir. Memelerin alt katlantısı hizasında ölçülür. İkincisi, memebaşları hizasından ölçülen göğüs çevresidir. İlk ölçüm yani göğüs kafesi çevresi sayısı aynı zamanda sütyen bedeninin rakamsal kısmına karşılık gelir. Sütyenlerde bu değerler 5 er 5 er değişmektedir. Örneğin göğüs çevresi 74 ölçüldü ise bu 70 olarak yuvarlanır. Yada 78 olarak ölçüldü ise 80 olarak değer yuvarlanır.

Göğüs çevresinin ölçüm sayısından göğüs kafesi çevresi matematiksel olarak çıkarılırsa, elde edilen değer ile “cup” büyüklüğü bulunur. Buda A dan DD ye kadar tanımlanır. 6.5 cm’den küçükse A, 6.5-13 cm. arası ise B, 14 – 19.5 cm. arası ise C, 19.5-26 cm. arası ise D ve 26 cm’den büyükse DD cup şeklinde.

Örnek olarak, göğüs kafesi çevresi 79 cm ve göğüs çevresi 96 cm olarak ölçülen biri kişide;

Sütyen bedeni; 79 dan 75 e yuvarlanır. 96-79=17 olduğundan “cup” büyüklüğü, 17 ye karşılık gelen B’dir. Sonuç olarak da sütyen bedeni 75 B olarak belirlenir.

Hastalar göğüs volümlerinden yada estetik ameliyatlarda istedikleri göğüs ölçülerinden sütyen beden ölçüleri ile ifade ederler. Ancak burada cup değeri kesinlikle meme volümünü vermez. Göğüs çevresi cup değerini etkilediği için örneğin C cup ölçüsünde meme volümü 200 CC ile 900 c arasında değişebilmektedir. Yani cup değerinin D olması memenin daha volümlü olduğu anlamına gelmemektedir.


Meme Volümünün Dağılımı

Hasta ayakta durduğunda ve yattığında meme volümünün dağılımı değişmektedir. Memenin volüm dağılımının değerlendirilmesinde hasta ayakta iken değerlendirilme yapılmaktadır. Hasta ayakta iken meme başından geçen yatay ve dikey hat çizilmektedir. Böylece meme üst-alt ve iç-dış bölümlere ayrılmaktadır. Meme volümü alt ve dış kadranda daha yoğundur.

Meme başı-aerola kompleksi memenin en volümlü olduğu yapı üzerinde olmalıdır. Üst meme kutubu hafif konveks yada düz olmaktadır. Geometrik şekil olarak yarım koniye benzemektedir. Alt meme kutbu ise çeyrek küreye benzemektedir. Alt kutbun dış kısmı gövdeye doğru uzanır ve iç kısma göre volüm daha fazladır.


Meme İçerisinde Dokunun Dağılımı

  • Meme içerisindeki yağ dokusunun oranı ve dağılımı
  • Memedeki destek dokuların özellikle Cooper bağlarının yapısı ve kalitesi
  • Meme üzerinde yer alan derinin elastikiyeti ile kalitesi


Memelerin Yüzey Alanı

Göğsün şekli 3 boyutlu bir komplekstir. Bu nedenle estetik değerlendirmelerde memelerin yüzey alanı son derce önemlidir. Bu amaçla alçı kalıp yöntemleri kullanılabileceği gibi 3D fotoğraflama teknkleride kullanılmaktadır.


Göğüs Duvarı Yani Kas ve İskelet Yapısı

Memeler anatomik olarak göğüs üst ön duvarının iki yanında 2. ve 6. kaburgalar arasında “pectoralis major” ve “serratus anterior “ kasları üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle göğüs kafesi iskelet sistemi deformiteleri meme estetiğini etkilemektedir. Örneğin “pectus excavatum” yada “pectus carinatum” gibi göğüs iskelet sistemi problemleri, skolyoz yada kifoz gibi omurga iskelet sistemi problemleri meme estetiğinde etkileyen faktörler arasındadır.

Bazı doğuştan gelen hastalıklarda örneğin Poland sendromunda tek taraflı olarak meme ve altındaki kas doğuştan olmayabilir.


Vücudun Yapısı

Memenin estetik güzelliğini sadece kendi yapısı değil ayrıca göğüs ve genel vücut yapısı ile olan harmoniside belirlemektedir. Memenin göğüs ön duvarına yerleştiği taban kısmının formu yuvarlak, diklemesine yada enlemesine oval olabilir. Memenin bu taban şekli vücudun ve gövdenin uzunluğu ile uyumlu olmalıdır. Vücudun uzun yada kısa olması gövdenin yapısına göre meme şekli değerlendirilmelidir.


Gövde yapısına göre memenin değerlendirilmesinde kullanılan yöntem;

1. adımda Göğüs ön kemiği olan sternumun başladığı en üst noktadaki içe çıkıntı-Sternal notch ile meme başı- meme başı çevresi kompleksinin-NAC arasındaki mesafe ölçülmekte. 2. adımda ise tam meme katlantısı hizasından gövde çevresi ölçülmektedir. Sonra gövde çevresi ölçüsü / sternal notch-NAC mesafe ölçüsüne bölünmektedir.

Gövdenein normal uzunlukta olduğu kişilerde bu değer 4′ e yakındır(3.8-4.2 arasında değişmektedir.) Bu değerlerde olan kişilerde ideal meme tabanı daha yuvarlaktır.

Bu değer 4.3 den büyük ise bu kişilerin vücut yapısı piknik tip olarak yani kısa vücut ve gövde uzunluğu kabul edilmektedir. Bunlarda ise ideal göğüs enlemesine oval formundadır.

3.7 den küçük ise astenik tip yani uzun boylu ve gövdeleride uzun kişilerdir. Bu kişilerde ideal göğüsler ise diklemsine ovaldir.

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency