Memenin Anatomisi ve Meme Dokusu

Memeler anatomik olarak göğüs üst ön duvarının iki yanında 2. ve 6. kaburgalar arasında “pectoralis major” ve “serratus anterior “ kasları üzerinde yer almaktadır. Üstte clavicula-köprücük kemiğinin altından başlamakta altta meme altı katlantı çizgisine kadar uzanmaktadır.  İç kısımda sternum-göğüs kemiği ve dışta ön koltuk altı çizgisi arasında yer almaktadır.  Şekli kadının yaşına ve vücut yapısına göre değişmektedir. Erişkin kadınlarda damla şeklinde, tek gebeliklerde koni şeklinde çoğul gebeliklerde daha saplı sarkmalar göstermektedir.

Memenin içinde yağ dokusu içerisine yerleşmiş üzüm salkımlarına benzeyen yaklaşık 15-20 adet “lob” olarak tanımlanan süz bezleri bulunuyor. Bu süt bezlerinin her birinin içinde milyonlarca “lobül” olarak tanımlanan ve geniş lifli askılarla (Cooper bağları) birbirinden ayrılmış süt bezleri bulunmaktadır. Cooper bağları memenin altındaki göğüs kaslarını kaplayan bağdoku yapısındaki zarsı örtüyü deriye bağlıyor. Her süt bezinin kendi boşaltma kanalı var. Bunlar, meme başının altında birleşip hafif genişlemekte burada süt havuzcuğu oluşturmaktadır. Bu süt havuzcuğu emzirme sırasında sütün birikmesi için kullanılmaktadır. Bu tekrar daralarak meme başının ucunda tek bir kanala açılmaktadır. Meme başı kendisini çevreleyen pigmentli halkadan oluşmaktadır. Bu halka içerisinde daire biçiminde düzenlenmiş kaslar uyarıldığında kasılmakta ve sertleşerek emmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu bölge, ayrıca emzirme sırasında meme başının kayganlığını sağlayan yağ bezlerini( Montgomery gland olarak tanımlanan sebase bezler) de içermektedir.


Meme dokusunun % 50-70 oranını yağ dokusu oluşturmaktadır. Yaş ve menopoz gibi hormonsal değişimler memede süt bezlerinin küçülmesine ve yağ dokusunun artışına neden olmaktadır. Yağ dokusunun artışı memeyi daha yumuşak formda olmasına neden olmaktadır.

Meme dokusu üst ve altta fasya ile çevrelenmiştir. Meme dokusunun üzerinde derinin derin fasyası(derinin 2-3 mm hemen altında) bulunmaktadır. Ancak meme başı ve aerolada üstte bu fasya yoktur. Deri altındaki bu fasya meme dokusu içerisinde uzanan Cooper bağları ile ilişkilidir. Bu fasya ve bağlar sistemi meme dokusunu desteklemektedir. Meme dokusunun altında ince bir yağ tabakası bulunmaktadır. Bu yağ tabakası pectoralis major kası fasyasından daha yoğun destek dokuları içeren ve Memeleri destekleyen arka ligament olarak tanımlanan doku ile ayrılmaktadır. Meme alt ve dış kenarında sırası ile “anterior serratus kası” ve “anterior rectus abdominis kası” komşuluk yapmaktadır.

Meme embriyonal gelişimde ektodermden kaynaklanmaktadır. Destek dokusu mesoderm kökenlidir.Memeler süt çizgisi üzerinde gelişmektedir. Meme sayısı türden türe, bir batında doğan yavru sayısıyla orantılı olarak değişiyor. Bu nedenle insanda normalde 2 tanedir. Ancak insanda doğuştan bir bozukluk nedeniyle, koltukaltı ile kasık arasında meme çizgisi üzerinde herhangi bir bölgede birden fazla meme (polimasti) ya da meme başı (hiperteli) oluşabilmektedir. Bunlara “aksesuar meme” denilmektedir. Sıklıkla sol tarafta meme katlantısı altında gözlenmektedir.

Doğumdan hemen sonra anneden geçen hormonların etkisi ile meme gelişimine başlamaktadır. Bu daha sonra ergenlik dönemine kadar durmaktadır. Ortalama 9 yaşta tekrar meme gelişimi başlamaktadır. 12-14 yaşında meme içerisinde süt dokusu gelişmeye başlamakta ve meme dokusu genişlemektedir. Meme dokusu koltuk altına kadar ve meme katlantı çizgisinin altına kadar uzanabilmektedir. Koltuk altına uzanan parçasına “Koltuk altı kuyruğu yada koltuk altı parçası” denilmektedir.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency