Lipomlar - Yağ Bezeleri ve Lazer Lipolizis

Lipomlar vücutta yağ dokunun bulunduğu her yerde bulunabilen deri altı  iyi huylu tümörlerdir.  Genellikle 40 yaş üstü yetişkinlerde görülür.  Yetişkinlerde en sık görülen yumuşak doku tümörleridir. Genellikle deri altına yerleşirler. Lipomlar genelde cilt altı yağdan köken alır ama kaslar arasında ya da kas içi lipomlarda görülebilir. Çoğu kez tanısı kolaydır. Lipomların, anjiolipom, intramusküler (infiltratif) lipom, benign lipoblastom, spindle hücreli lipom şeklinde alt tipleri vardır. Ancak lipomların %80’i klasik lipomlardan oluşmaktadır. Klasik lipomlar tek yahut çok sayıda olarak izlenebilirler. Büyüklükleri çevre dokuların sıkıştırıcı etkilerine göre değişiklik gösterebilir. Lipomlar iyi sınırlı ve kapsüllü tümörlerdir. Genellikle kozmetik şikayetler dışında şikayetlere sebep olmazlar.

Bu tümörlerin yaklaşık yarısı omuz, kalça ve kollar ile omuza yerleşir. Genellikle iyi sınırları vardır. Nadir yayılma eğilimleri olanların diferensiye liposarkomdan ayırımı gerekmektedir.

Lipomların nedeni tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte; genetik, şişmanlık, hormonsal ve travmatik faktörler en çok kabul edilen nedenlerdir. Genetik olarak özellikle 12. kromozom translokasyon ve delesyonu ile lipom oluşumu arasında korelasyon olabileceği bildirilmektedir.

Cerrahi eksizyon yapılmaktadır. Ancak büyük olanlarda cerrah kesi alanının geniş olması nedeni ile iz gelişebilmektedir.

Lazer lipolizis kullanılmaktadır. Özellikle büyük lipomlarda tercih edilmelidir. Uygulama sonrası tekrarlama çıkarılan lipomun bütününde değil bir alanında olmaktadır. Bunlarda lazer lipolizis tekrarlanmaktadır.

980 nm diode lazer 20 W 15,000 J toplam enerji uygulanmaktadır.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency