İdeal Kaşlar ve Estetik Analizi

Kaşlar yüz ifadesinde ve estetiğinde önemli bir yere sahiptir. Kaşların aşırı yukarı kaldırılması şaşkınlık ve süpriz ifadesi, kaşın orta kısmının yukarı kaldırılması istenmeyen şaşkınlığı, kaşın iç kısımlarının alta çekilerek birbirine yaklaştırılması dış kısmın kaldırılması ise kızgınlığı göstermektedir. 

Kaşın şekli, geometrisi ve ölçüleri cinsiyet ve yüz şekli ile uyumlu olmalıdır. Kaşın kabul edilebilir normları etnik köken, yaş, cinsiyet ve moda trentlere bağlı olarak değişmektedir.

Kaş yakın komşuluğu ile gözün anatomik ve estetik yapıları ile ilişkilidir. Bu nedenle aşağıda resimde bu yapılar basitçe tanımlanmıştır. 


kas 01

1a; iris, 1b; limbus (iris ile sclerayı ayıran yuvarlak çizgi), 2;sclera(gözün beyaz kısmı), 3; medial canthus;(gözün iç köşesi), 4; lateral canthus(gözün dış köşesi), 5a; alt göz kapağı, 5b; alt göz kapağının serbest kanarı, 6a; üst göz kapağı, 6b; üst göz kapağının serbest kenarı, 7; üst göz kapağı katlantı çizgisi, 8a; kaşın iç kısmı, 8b; kaşın orta kısmı, 8c; kaşın dış kısmı, kaşın kuyruğu.

Kaşlar etnik özellikler, cinsiyet ve moda eğilimler ile değişmekle birlikte estetik olarak standartları vardır. Bunlar;

1. Kaşların şekli ve yerleşimi

Kaşlar göz çukurunun üst kemik yapısının-orbital rim üzerinde hafif bir eğim ile yerleşmektedir. Kaşın iç ve orta kısmı dış kısmından daha kalındır. Erkeklerde kaşlar bu yerleşimde ve hafif düzdür. Kadınlarda ise kaşlar erkelere göre hafif yukarı yerleşmekte ve martı kanadı şeklinde daha açılı yerleşmektedir. Kadınlarda kaşın dış kısmı supraorbital rimin 10 mm üzerindedir. Kaşın iç kısmı ise dış kısmına göre 2 mm daha aşağıda yerleşmektedir.


kas 01

Erkeler ve kadınla arasında kaş şekilleride farklıdır. Aşağıda kadınlarda ve erkeklerde kaş şekilleri gösterilmekte.


kas 01

 

2. Kaşların yüzde yerleşimi-lokasyonu

Kaşın iç noktası gözün iç köşesi ile aynı hizada ve üst göz çukuru kemiğinin tam üzerinde yada hafif altından başlamaktadır. Orta kısmı üst göz çukuru kemiğinin tam üzerinde seyretmektedir. Dış kısmı üst göz çukuru kemiğinin daha üstünde seyrederek burun kanadı ile göz dış köşesini birleştiren çizgide sonlanmaktadır. Yüze karşıdan bakıldığında kaş gözün iç köşesinden 10 mm yukarıda olmalıdır.


kas 01


kas 013. Kaşta hafif açılanma

Erkeklerde kaşlar hafif eğimli ancak açılanma göstermezken kadınlarda kaş göz irisinin dış kenarı-limbus hizasında hafif açılanma göstermektedir.


kas 01


4. Kaşın iç ve dış köşeleri arasında 10–20° açı bulunmaktadır.

5. Kaş ile üst göz kapağı katlantı çizgisi arası mesafe 1.6 cm dir.

6. Kaş ile göz pupili arasında ortalama mesafe 2.5 cm vardır.

7. Kaş ile saç ön çizgisi rasında mesafe 5–6 cm dir.

8. Kaşın şekli kadar kalınlığı da önemlidir.

Kaşın kalınlığı iç ve ortada dışa göre daha kalındır. Kaşın iç kısmı yaklaşık olarak iç göz köşesinden- medial canthustan başlamaktadır. Kadınlarda kaşın kavilenirken en yüksek olduğu nokta dış göz köşesi – lateral canthus hizasıdır. Aslında bu nokta lateral limbus ve lateral canthus arasıda bir yerdedir. 0.5 cm den ince ise buna çok ince, 0.6 cm ise ince, 0.6-0.9 cm ise orta, 0.9 cm den kalın ise kalın kaş tanımlaması kullanılmaktadır.

9. Kaşın uzunluğuda önemlidir.


kas 01

Kaşın iç noktası-A ve Kaşın dış noktası-B arasındaki mesafe kaş uzunluğu olarak değerlenedirilmektedir. A-B 6 cm ve üzeri ise uzun kaş, 3.8 cm den kısa ise kısa kaş olarak tanımlanmaktadır. 

İdeal Kaş

Yüzün şekline göre kaş şekilleri uygulanmalıdır. Kadınlarda ve erkeklerde yüz şekilleri hemen hemen aynıdır.kas 01Kadınlarda Yüz Şekilleri ve İdeal kaşlar

Oval Yüzlerde İdeal Kaş

Alından çeneye kadar orantılı ve oval ideal yüz formu. Alın geniş ve elmacık kemikleri belirgin. Bu yüzlerde yumuşak apexli kaşlar idealdir. Kaşın apexi düşük ve yüksek olabilir.

 

Kalp Şeklinde Yüzlerde İdeal Kaş 

Kalp şeklinde yüz alında en geniş ve çeneye doğru incelmekte. Alın en belirgin alan ve çene ince ve uzun. Bu yüzlerde ideal kaş şekli yuvarlak kaşlardır.Diamond-Elmas Şeklinde Yüzlerde İdeal Kaşlar  

Yüz köşeli ve kemikli bir yapı olarak görünmektedir. Şakaklar ve elmecık kemikleri en geniş alandır. Kaşın uzunluğuna şakakların genişliğine göre karar verilmelidir.

Kare Yüzde İdeal Kaşlar

Yüzün alın, elmacık kemikleri ve jaw line aynı genişlikte. Jaw line köşeli ve belirgin olması en önemli yüz alanı. Yüksek açılı kaşlar olmalı. Bu açının kararı Jaw line bağlı olarak verilmekte Eğer çok belirgin ve köşeli jaw line var ise kaş daha yüksek açılı seçilmelidir.

Yuvarlak Yüzde İdeal Kaşlar

Yüzün genişliği ve uzunluğu aynı. Yanaklar en geniş ve belirgin alanlar.

Uzun Yüzlerde İdeal Kaş

Alından çeneye kadar orantılı ve uzun yüz formu. Alın dar ve çene belirgin olabilir.


Kaşlar ile göz arasındaki mesafe önemlidir. Kaşlar gözlere yaklaştıkça gözler normalden daha büyük görünmektedir. Güneşin batarken ufuk çizgisinde görünürken çok büyük olarak algılanması gibi.
kas 01
Yukarıdaki resimde ilk yuvarlak çizgiye yakın olduğu için daha büyük algılanmaktadır.

İdeal Kaş Dizaynı

İdeal kaş dizaynı için bir çok yöntem geliştirilmiştir.

Westmore'un kullandığı dizayn daha çok medikal çalışmalarda kullanılmaktadır. Lamas Westmore yalaşımını modifiye ederek kaşın arkını pupil ile dış limbus arasından belirlemekte. Lamas ve Cook kaşın arkının lateral kantusa yaklaştırılmasının yüze daha doğla bir görünüm verdiğini ifade etmektedir. Anastasia bunlarda farklı bir kaş dizeynı ifade etmekte. Onun kaş dizaynında nostril vertkal hattı kaşın medilalinde, burun ucu ile puppil hattı ark referansında, burun alar ile dış kantus kaşın dış sınırında referans alınmakta.

Westmore göre kaşın estetik referansları

Westmore kaş ideal dizaynı uzun ve köşeli yüzleri desteklememektedir. Uzun yüzlerde düz kaş daha kabul edilebilir durmaktadır. Köşeli yüzlerde ise kaşın dış kısmının hafif açılanması daha kabul edilebilir durmaktadır.

1. Kaşın mediali;  Al-En vertikal doğrusunda olmalıdır. (A–B).  Kaşın medial başlagıcında intercanthal mesafe mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu mesafe kişiye göre normal, artmış yada azalmış olabilir. İntercanthal mesafe artmı ise kaş medial kantusun daha medialinde olmalı bu mesafe azalmış ise kaş medal kantusun daha lateralinde yer almalıdır.

2. Kaşın laterali; Al-Ex arasındaki hat üzerinde olmalı(A-C)

3. Kaşın iç ve dış kenarları aynı horozontal düzlemde olmalı(B-C)

4. Kaşın apexi  lateral limbustan çizilen vertikal hatta omalıdır.(D-E). Burası kaşın 1/3 laterali ile medialinin birleşme noktasıdır. Çekici kadın imajında apexi lateral kantus vertikali olarak ifade etmekte. Westmore un ifade ettiği apex yüze şaşırmış ifadesi vermektedir.

5.Kaşın medialindeki kaş kıllarınının en üst kısmı orbital rimin 1 cm üzerinde olmalı

6. Whitaker ise kaşın medial ucunun orbital rimin altında olması gerektiğini ifade etmekte.

7. Kaşın alt sınırı ile lid creas mesafesi 1.6 cm

8. Kaş ile pupil mesafesi 2.5 cm olarak ifade edilmekte.

9. Kaş supraorbital rimden 1 cm yukarda olmalı.

10. Kaşlar saç ön çizgisinden 5-6 cm aşağıda olmalı. Erkelerde 6cm kadınlarda 5 cm

11. Kaşın tail bölümü medial kaş hattına göre hafif aşağıda olmalı. Brow peak medial browun alt sınırından 13 mm yukarda olmalıdır.

12. Gençlerde kaş peak daha lateral yaşlılarda daha mediale yakın olmalıdır.  

13. Kaş erkeklerde orbital rim üzerinde kadınlarda birkaç mm üstte yer almalıdır.

14. Erkeklerde daha kalın kaş ve hafif bir ark ideal iken kadınlarda kaş dış 1/3 kısmında bir ark daha kabul edilebilir durmaktadır.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency