Hasta Değerlendirilmesi

İlk olarak hastanın gözle ve elle masseter kasının muayenesi yapılmaktadır. Masseter kası normal ve dişlerin sıkılması konumunda görerek muayene edilmelidir. Bu muayene sırasında yanak alt kısmında volüm artışının masseter kasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, hangi tipte masseter volüm artışı olduğu, sağ ve sol yüz yarısında simetri değerlendirilmektedir.

Hastanın ön ve iki yan profil fotoğrafları normal ve dişle sıkılırken çekilmektedir. Merz Firmasının Estetik Skalası bu amaçla kullanılmakta. Hastanın noral ve dişlerini sıktığındaki fotoğrafları aşağıdaki skalaya göre değerlendirimekte. II den fazla olan hasta değerlendirmeleri masseter kasının hipertrofisi olarak değerlendirilmekte.

Hastanın yüz şeklide masseter kasının ve yüzün alt kısmının değerlendirilmesinde son derece önemlidir. 

Günümüzde botox masseter kasındaki bu büyümelerde ve yüzün alt kısmının daratılmasında kullanılmakta. 

Botox uygulama öncesi yukarda tanımlandığı gibi değerlendirilir. Uygulama öncesi ve sonrası kasın incelmesi ve yüzüm altı kısmının incelmesinin değerlendirilmesinde fotoğraflar üzerinde ölçümler yapılmakta. Bu ölçümler botox sonrası yüzün alt kısmının incelme düzeyini objektif olarak göstermekte.

Eğer mümkün ise B-mode US ile masseter kasının kalınlığı ölçülmektedir. Yapılan çalışmalarda masseter kas kalınlığının 12.3 ± 2.7 mm değerler arasında değişebildiği gösterilmiştir. Masseter kalınlığı 14 mm ise şiddetli masseter kalınlaşmasından bahsedilmektedir.

Bu kalınlık bize ne kadar botoxun masseter kasına yapılacağını göstermektedir. 10 mm az kas volüm artışlarında 20-25 U her bir masseter kasına, 10-13.9 mm arasındaki kas volüm artışlarında 25-30 U her bir masseter kasına ve 14 mm fazla kas volüm artışlarında 30-40 U her bir masseter kasına botox uygulanmaktadır.


Masseter kasında volüm artış tipine göre botox dozları ve uygulama noktaları;

Tip I ve V de uygulama ve dozlar;

Hafif masseter kası büyümesi olan Tip I de tek uygulama noktası ve 20-25 U kullanılmaktadır.

Orta masseter büyümesi olan Tip I de 2 uygulama noktası ve her noktaya 12.5-15 U kullanılmaktadır.

İleri masseter büyümesi olan Tip I de 3 uygulama noktası ve her noktaya 12.5-15 U uygulanmaktadır.

 • Tip II de uygulama ve dozlar;
  Tip II de kas üzerinde kalınlaşmanın en belirgin olduğu noktaya uygulama yapılmaktadır. Masseter kasında büyüme ileri düzeyde ve kalınlaşma kas boyunca 2 cm den uzun ise 2 uygulama noktasına botulinum toksin uygulanmaktadır.

 • Tip III de uygulama ve dozlar;
  Tip III de kas üzerinde kalınlaşmanın olduğu her iki banta ve en belirgin olan noktalara uygulama yapılmaktadır.

 • Tip IV de uygulama ve dozlar;
  Tip IV de kas üzerinde kalınlaşmanın olduğu her üç banta ve en belirgin olan noktalara uygulama yapılmaktadır.

 • Tip V de uygulama ve dozlar;
  Tip V de 3 uygulama noktası kullanılmaktadır. Bu 3 nokta bir üçgen çizmekte. Her kasa 30-40 U uygulanmakta. Üçgenin en üst noktasına total dozun % 50 si, üçgenin altta kalan 2 noktasına total dozun % 25 i uygulanmaktadır.


Uygulamadan 3 ay sonrasında masseter kasındaki azalma maksimum olmaktadır.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency