Tırnaktan biyopsi alınması ve bunun patolojik olarak değerlendiirlmesi düşünülen ön tanının kesinleşemesi amaçlı yani kesin tanı için yapılmaktadır. 

Tırnaktan biyopsi alınması sırasında patolojinin değerlendirme yapacağı kadar minimal materyalin alınması, tırnak ünitesinde minimal hasar yaratılması, minimal skar gelişimi, tırnak için en iyi fonksiyonel ve estetik sonucun sağlanması amaçlanmalıdır.

Tırnak ünitesinden biyopsi alınam işlemi diğer deri biyopsilerinden farkılıklar göstermektedir. Birincisi tırnak plağı biyopsi alınması istenilen alanların üzerini örtmekte ve sert yapısı ile engel oluşturmaktadır. Normal biyopsi amaçlı kullanılan punch gibi sistemlerinin trınak plağının tam yada kısmi kaldırılmadan kullanılması son derece zordur. 

Onikogrifozis gibi çok kalın tırnaklarda biyopsisi öncesi trınak plağının tam yada kısmı olarak alınmasıda bir ön hazırlık yapılması gerekebilmektedir. Bu amaçla biyopsi öncesi tırnak 10 dakika serum fizyolojik yad antiseptik solüsyon içerisnde bekletilebilir. Yada trınak çok çok sert ise 1-5 gün tırnak akşamaları %30-40 üre karışımları ile yumuşatılabailir.

Tırnak biyopsilerinde diğer önemli bilinmesi gereken en az hasra için tırnak yatağında uzunlamasına, matrixte enlemisine ve yan trınak katantısından uzunlamasına kesiler ile biyopsi alınmasıdır.

Tırnak biyopisleri alındığı tırnak ünitesine göre sınıflandırılmakta

Tırnak Yatağından Biyopsi

Tanı amaçlı yapılmakta. Özellikle onikolizis, subungual hiperkeratozis gibi tırnak distrofilerinde yada tırnak tümörlerinin tanısında kullanılmaktadır.

Bu amaçla tırnak plağı tam yada kısmi olarak kaldırılabilir.

Tırnak ucuna çok yakın lezyonlarda tırnak plağı sadece hiponişyumdan serbestleştirilir ve forseps ile tırnak hafif kaldrılarak tırnak yatağı uç kısmından biyopsi alınabilmekte.

Kısmi tırnak plağının alınması daha seçkin bir yaklaşım olacaktır. Bu amaçla sadece biyopsi yapılacak tırnak plağı alanı kaldırıldıktan sonra 3-4 mm lik punch ile enzisyonal yada klasik eksizyonal biyopsi yapılır. Kaldırılan trınak tekrar yerine konulur.

İkili punch yöntemde ise biyopsi yapılacak alanın üzerinden 6 mm punch ile tırnak plağı tam olamayacak şekilde kaldırılır. Sonra 3 mm lik punch ile tırnak yatağından punch biyopsi yapılır. En son 6 mm lik punch ile kaldırılan tırnak plağı yerine konulur.

 

Tırnak plağı yana yada yukarı distalden kaldırıldıktan sonra tırnak yatağından uzunlamasına eksizyonal elipsoid biyopsi yapılabilir. Biyopsi sonrası tırnak yatağı emilebilir iplikler ile onarılır ve trınak plağı tekrar yatak üzerine sabitlenir.

Tırnak Matrixinden Biyopsi

Tırnak matrix alanından punch, eksizyonal ve shave eksizyonal biyopsiler alınabilir.

Bunun için matrixte biyopsi alınacak tırnak plağı kısmı kaldırılır ve biyopsi uygulaması yapılır.Biyopside hangi yöntem seçileceği matrixte yerleşimli lezyonun yapısına göre karar verilir.

Matrixte lezyon yuvarlak ve 3 mm den küçük ise punch biyopsi tercih edilir.

Matrxte lezyon uzunlamasına yerleşimli ise eksizyonal biyopsi yapılır. Matrix onarımı yapılarak trınak kapatılır.

Matrixte lezyon büyük ise shave eksiyonal biyopsi tercih edilmektedir.

Tırnak Yan-Lateral Katlantıdan Biyopsi

Bu biyopsi tüm tırnak ünitesini içine alacak şekilde yapılmakta. Prokismal tırnak katlantısı, matrix, tırnak yatağı ve hiponişyum. Ancak tırnak yan katlantısında eksizyon yapılmaz. Tırnağın inflamatuar hastalıkları ile deformitelerinin tanısında, tırnak yan kenarına yerleşen tümörlerin ve melanonişinin tanı ve tadavisinde bu yöntem kullanılmaktadır.

Bu yöntem ile tırnağın kalıcı olarak enlemesine daralacağı unutulmamalıdır.

Lokal anestezi sonrası; cuticula ile parmak uç eklemi arasındaki alanın tam ortasından başlanarak hiponişyuma kadar tırnak ünitesine ait tüm dokular biyopsi için eksize edilir. Eksize edilen doku 3 mm den geniş tutulmamalıdır.

Tüm alınan trınak biyopsileri patolojiye gönderilmeden alındığı tırnak ünitesi detaylı olarak işaretlenerek detaylı bir klinik muayene ile gönderilmelidir.

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency