Tırnağın anatomik yapısında tırnak matrixi ve trınak yatağında melanositler bulunmakta ve bunlar genellikle fonksiyonel olarak inaktiftirler. Yani melanin pigmente sentezlemezler.

 

 

 

Bunlar aktif hale geldiklerinde sentezledikleri melanin pigmenti matrixteki keratinositlerde birikmekte ve trınak palağının içerisinde trınağın uzması sürecinde uzunlamasına bantlar şeklinde kendisini göstermekte.

Bu gelişme tırnak üzerinde melanositer aktiviteye bağlı olarak uzunlamasına bantlar ile kendisini göstermekte. Subungual linear keratotic melanonychia olarak tanımlanan trınak yatağı melanositer aktivitesinde ise trınak üzerinde bant yerine parlak gri-kahverengi -siyah bir leke ortaya çıkmaktadır.

Yukardaki resimden çıkarılacak sonuç; melanositer aktivite matrixin ne kadar proksimaline yerleşik ise tırnak plağında pigmentasyon o kadar yüzeye yakın, melanositer aktvite metrixin ne kadar distaline yerleşik ise tırnak plağında pigmentasyon o kadar derin olacaktır.

Melanonişinin klinik formları tanımlanmıştır. Bunlar;  

Uzunlamasına Melanonişi-Longitudinal melanonychia (melanonychia striata longitudinalis), LM

Tırnak plağında uzunlamasına siyah-kahverengi bir bant görülmektedir. 

Ortaya çıkmasındaki neden matrixte melanositer aktivite olduğu için bunların tedavisinde yapılan cerrahi çıkarma uygulamaları malesef matrixte ve buna bağlı olarak tırnak plağında kalıcı hasar yapabilmektedir.

Bu lezyonlarda dermoskopi son derece gereklidir.

Tırnak serbest kanarında yapılacak dermoskopi ile pigmentasyonun trınak plağındaki derinliğinden melanositer aktivitenin matrixte proksimal yada distal yereşim hakkında bilgi verecektir.  

 LM koyu tenlilerde Afrika ve Afro-Amerikalılarda 20 yaşın üzerinde % 70 oranında görülebilmektedir.

LM 10–20% Japonlarda görülebilmekte.

LM Hispanikler gibi koyu tenlilerdede sık görülmekte

LM sık kullanılan elin sık kullanılan parmaklarında daha fazla görülmektedir. Bunda travmatik nedenler rol oynamaktadır. 

Subungual melanoma-SM ise daha yoğun bir travma sonrasında ortaya çıkmaktadır. Sm sıklıkla ellerde %60 oranında görülürken ayaklarda % 40-55 oranında görülmektedir. ayakta sıklıkla başparmakta görülmektedir. 

SM nin açık tenlilerde 1–3% oranında koyu tenlilerde % 10-15 oranında maling melanoma dönüşümü söz konusudur.

LM yada SM de ayırıcı tanıda en önemlisi subungual kanamaya bağlı gelişen hematomun pigmentasyonudur. Bunun LM yada Sm den ayırıcı tanısında en pratik yöntem pigmentasyon işaretlenerek zamnal takip edilmesidir.

Bazı hematom ve yabancı cisimlerin yukarıda olduğu gibi zamanla tırnak uzması ile uca hareket etmeyecekleri unutulmamalıdır. Bunlarda daha ileri değerlendirme yapılmalıdır.

Tırnakta pigmentasyon görüldüğünde bakılması gereken ikinci önemli klinik belirti tırnak çevre dokularda pigmentasyondur-periungual pigmentation. Bu Hutchinson belirtisi olarak tanımlanmıştır. Bu trınak çevresinde proksimal ve distal pigmentasyonun zamnal yayılmasıdır.

Normalde Hutchinson belirtisi melanomanın tanısal kriterleri içerisinde yer almaktadır. Aşağıda melanoma ve Hutchinson belirtileri görülmekte.

 LM eğer çok koyu bir pigmentasyon içeriyor ise yalancı - pseudo Hutchinson belirtisine neden olabilmektedir. LM nin yerleşim yeri olan proksimal tırnak katlatısında ve kutikulada pigmentasyon gözlenebilir. Bu pigmentasyon kutikula ve çevre dokularda pigmentasyon olmasından kaynaklanmaz alttaki pigmentasyonun yüzeye yansımasıdır. 

Melanoma olmaksızın yukardaki özel durumlarda Hutchinson belirtisi görülebilir. Bu durumlar;

  • Laugier–Hunziker–Baran sendromu; dudak ve ağız içerisinde maküler pigmentasyon, genital alanda hiperpigmente maküller, yemek borusu mukozasında hiperpigmenta maküller ile birlikte trınakta LM ve yalancı Hutchinson belirtisi görülmektedir.

  • Tırnak alanına yerleşen doğumsal nevusler
  • Radyoterapi sonrası radyodermatitise bağlı olarak
  • Bazı ilaçlar ve malnutrisyona bağlı trınak pigmentasyonlarında
  • LM ile birlikte minosiklin tedavisinde
  • Peutz–Jeghers sendromunda

Tırnakta bazen LM lerin yaşla birlikte geriledikleri hatta kayboldukları görülmektedir. 

 

 

 

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency