Deride dermisin retikularis tabakasında bulunan kan basıncı ve vücut ısı regülasyonuna yardımcı olan "Glomus body" yapıları bulunmaktadır. Bunlar bu fonksiyonları yapabilmek için sinir-düz kas-damarlardan(nöromiyoarteriyal) oluşan kompleks  yapıya sahiptir. Glomus tümörleri bunlardan kaynaklanan bening mezankimal tümörlerdir. 

 

Glomus tümerleri bu yapıları ile dışında düz kastan oluşan bir kapsüle, zengin arteriol ve vanüler anastomoz yapılara ve glomüs hücreleri ile ilişkili çok sayıda sinir liflerine sahiptir.  Bu tümöral lezyonlar glomus hücreleri, vasküler yapılar ve düz kas hücreleri olmak üzere 3 bileşenden oluşmaktadır.  Glomus tümörleri içerdikleri bileşenlerin yoğunluğuna göre solid glomus tümörleri(zayıf vaskülarite ve yetersiz düz kas içeren), glomanjioma (önemli vaskülarite bileşen içeren) ve glomanjimiyoma (önemli vasküler ve düz kas bileşen içeren)  olarak üç guruba ayrılmaktadır.

Çok nadir gürürler. Vücudun her tarafında görülebilmekle birlikte el tümörlerinin % 1-2 sini oluşturmaktadırlar. Glomus tümörlerinin % 50 si ellerde parmaklarda bunlarında % 50 si parmak uçlarında ve % 50 si tırnak altına yerleşim göstermekte. Glomus tümörleri tek veya birden fazla olarak karşımıza çıkabilmektedir.  % 2 oranında her iki elde olabilmektedir. 

 

çocuklardada görülmekle birlikte tanı konulan yaş gurubu sıklıkla 30-50 yaş dönemidir.

Lezyonların boyutları 1 cm den küçük sıklıkla 1-3 mm dir. 

Toplumda kadınlarda daha sık görülürken, en yaygın olarak tırnak altına yerleşim göstermektedir. Çok küçük boyutlu olmaları ve trınak altı yerleşim göstermeleri nedeni ile tanı zordur. 

Tırnak altı yerleşimlerde trınak üzerinde mavimsi bir renk değişimi görülmektedir.

Hastalığın klasik belirtileri tümör alanında parokissmal ağrı, gerginlik, soğuk intoleransı ve nokta hassasiyetidir. Çok sayıda glomus tümörü olanlarda ağrı olmayabilir.  

Tırnak altı yerleşimli olgularda tırnakta şekil bozukluğu ve renk değişikliği ile kendini gösterebilir. 

Tanıda bize en önemli yol gösterici tırnakta ağrının olmasıdır. Ağrı yoğun ve pulsatif yani kalp atışı gibi zonklayıcıdır. Bazen omuza kadar yayılabilir ve akşamları daha artabilir. Parmaklarda aşırı hassasiyet, ağrı kesicilere cevap vermeyen ve soğuğa sıcağa aşırı ağrı ile cevap veren belirtiler görülmektedir. Ağrının genellikle sıcaklık değişimleri ile arttığı gözlenmektedir. Klinik olarak tanıya yardımcı olacak birkaç test kullanılmaktadır.

  • Love testinde kalem  gibi ucu künt bir alet ile tümörden şüphelenilen alan üzerine baskı yapılarak lokal ağrının oluşturulması testidir.
  • İkinci bir test parmağın soğuk su içine konularak yada buz küpü konlarak yaklaşık altmış saniyelik bir süre içinde tümör çevresinde şiddetli ağrının oluşmasının sağlandığı soğuk su provakasyon testidir.
  • Ağrı başladığında parmağa turnike uygulanması özellikle tansiyon ölçüm manşonu ile 300 mmHg üzerinde basınç uygulanması ile birlikte ağrının azalmasıda tanıda son derece önemlidir. 

Glomus tümör tanısında spesifik bir yöntem bulunmamaktadır. Rontgen, US tanıda sınırlı iken en değerli tanı yöntemi manyetik rezonans görüntülemedir.

Tek tedavi yöntemi de cerrahi eksizyondur.

Parmakta sinir blokajı ile lokal anestezi altında cerrahi uygulanmakta. Kanama kontrolü içim turnike ve 2.5-3 x büyütmeli looplar kullanılmakta. Parmağın lokal anestezi sonrası tmörün bulunduğu alana tekrar kal anestezi uygulanması uygulamanın konforunu arttırmakta. cerrahi kesi tümörün parmaktaki lokasyonuna göre yapılmakta(tırnak altı, parmak ucu vb)

 

Tırnak altı girişimlerde tümöre ulşamda 2 yöntem kullanılmakta;

  •  tırnak bütün olarak çıkarıldıktan sonra tırnak yatağına uzunlamasına kesi yapılarak tümöre ulaşılarak tümör çıkarılır. 

  • diğer bir yöntemede tırnak total çıkarılmadan pencere şeklinde tümör üzerinde alınmakta ve tümör çıkarılmakta. 

Her iki yöntem sırasında trınak yatağı ve matrix gibi dokularar hasar verilememeye çalışılmakta. Tırnak yatağın kesisi sonrası yerleşim yerne göre tümör peristeal elvatör ile dikktali olarak bütün olarak çıkarılmalıdır.

 

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency