Sigara kullanımının hastalıklar ve erken ölümlerdeki rolünü  artık çok net biliyoruz.

Tütün yapraklarının içilmesinin Christopher Columbus'un Amerika'yı keşfetmesi sırasında 1942 yılında Amerikan Arawak Yerlilerininden öğrenildiğini görmekteyiz. Tütün bitkisi "Nicotiana tabacum" Avrupa' ya Fransa'ya Jean Nicot tarafından getirilmiş.

Tütün yapraklarında bulunan nikotin aslında bir alkoloid ve 1828 yılında izole edilmiş. Tütün dışında domates, patlıcan ve patateste bulunmakta.

Nikotin solunum, sindirim, burun mukozası, deride patch yada krem olarak alınmakta ve ağıziçi, akciğer, mesane, sindirim sistei ve deri tarafından vücuda alınmakta. Deri ve mıkadan emilimi nikotinin dozuna yabi konsantrasyonuna bağlıdır. 

Nikotin alındıktan karaciğerde metaboliti olan cotinine dönmekte. Nikotinin yarılanma ömrü vücutta 2 saat kadardır.

Nikotinin deri üzerindeki etkisi direkt epidermiste etkisi yada dolaşım sistemi ile gelen nikotin etkisi şeklindedir.

Tütün içiliğinde ortaya çıkanları 2 gurupta görmekteyiz.

1.Katı partüküler faz; alkaloid, nikotin vb

2. Uçucu gaz faz

Tütün yandığında mutajen ve karsinojen maddeler ortaya çıkmakta; polisiklik araomatik hidrokarbonlar, nitrozaminler ve heterosiklik aminler gibi. Bunlar içerisinde ana toksik içerik açısından katı faz partiküllerinden; nikotin, fenol, ketokol, quinoline, aniline, toluidin, nikel, N nirozodimet,leamin, benzopirinler, benzantrasene ve 2 naftalinamin iken uçucu gaz fazdakiler karbon dioksit, karbon monoksit, hidrojen ciyanid, nitrojen oksid, aseton, fromaldehid, akrolein, amonyum, piridin, 3-vinilpiridin, N-nitrosodimetilamin ve N-nitrosopirrolidine yer almakta.

Tütün kimyasaleri vücutta reaktif oksijen üzerinden etki göstermektedir.

Nikotin derie aktivitesini nikotinik asetilkolin reseptörleri (nAChRs) üzerinden göstermektedir.

Sigaranın içilmesi yada pasif içicilikle alınması deri ve trınakta olumsuz etkilere neden olmakta. Bunları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz

Sigara tırnağı, Harlequin tırnağı; tırnakta nikotinin sarı-kahverengi boyama etkisi ile lekeler yaptığını biliyoruz. Sigara kesimi ile yeni tırnak çıkımında normal trınak rengi ile bu görüntü; palyaço tırnağı denilen görüntü ortaya çıkmakta. 

Tütün içilmesi sırasında yüksek sıcaklık elde ve yüzde zamanla postinflmatuar hiperpigmentasyona neden olmakta.

Sigara komedon; yüzde Favre–Racouchot sendromunda olduğu gibi komedonlar gelişmektedir.

Sigara yüzü; sigara kullanımına bağlı olarak; yüzde göz ve ağız çevresinde çizgilenmeler gelişmekte, kemiksel çıtıntılar üzerinde doku yaşlanma ve sarkmaları gelişmekte, deri gri ve ince görünmekte, deri rengi turuncu, kırmızı ve morumsu renk dağılımları le birliktedir.

Aşağıdaki resimde ikizlerde sigar akullanımına bağı olarak yüzde gelişen erken yaşlanma belirtileri görülmektedir.

 

Sigara kullanımının yaşlanma süreci üzerine olan etkisi günlük -yıllık sigara kullanımı ile ilişkilidir. Bunun dışında kadınlar erkeklere göre daha fazla risk altındadır. Öncelikle deride epidermal st. corneumda su içeriği azalmakta ve hafif bir inflamasyon gelişmekte. Sigara kullanımının devamı ile deri incelmekte ve sarkmakta. Bu etki güneş ile sinerjik olumsuz etki sağlamakta.

Sigara melanogenezisi; özellikle diş etlerinde bu melanogenezis görülebilir.

Sigara bıyığı; sigara kullanımına bağlı bıyık ve sakalda sarı-kahverengi renk değişimi olmakta.

Sigara tırnağı; tırnakta sarı-kahverengi lekeler olmakta.

Sigara ağızı; sigara içernlerin ağızlarında stomatitis gelişmekte, gri-sarımsı renk değişimi sert ve yumuşak damakta görülmekte, kırmızı punktat papüller gelişmekte.

Sigara dili; dilde pembe küçük depresyon alanları ile glositis gelişmekte.Lökoplakiler olmakta. 

 

Sigara Kullanımı ve Deri

Sigara Kullanımının Yara İyileşme Üzerine Etkisi

Sigara kullanımı deride kan dolaşımını azaltmakta. Bunu sigara içeriğindeki nikotin arteriollerde vazkokonstrüksiyon yaparak yapmaktadır. 

Sigara içeriğindeki nikotin dokularda fibroblastik aktiviteyi azaltmakta.

Yara yada kesi ve ameliyatlarda yara kenarlarını birbirine yakşaştıracak myofibroblastlar yetersiz çalışmakta.

Yara iyileşmesi sırasında daha fazla fibröz ve skar dokusu gelişmektedir.

Sigara kullanımı immün sistei etkilemekte. Bunu interleukin-1, IL-1 yapımını, B-lenfosit fonksiyonunu, natural killer hücre aktivitesini ve T lenfosit fonksyonunu baskılayarak yapmakta. Tüm bunların etkisi ile hasralanmış dokuda enfeksiyon gelişme riski artmakta.

Sigara Kullanımı Derinin Erken Yaşlanması ve Deri Kırışıklıkları

Sigara kullanımı ile deride erken yaşlanma ve derin kırışıklıklar gelişmekte. Özellikle göz çevresinde kaz ayakları çizgileri gelişmekte. Yılda 50 paketten fazla sigara içenlerde yüzde deride erken yaşlanam süreci içemeyenlere göre 4.7 kat fazla bulunmuştur.

Sigara kullanımı güneş ve UV etkisi ile birleştiğinde bu olumsuz etkisi daha fazla sinerji oluşturacaktır. Sigara kullanımı deride su içeriğini azaltmakta. 

Deri Kanserleri ile Sigara Kullanımı Arasındaki İlişki

SCC, Squamous Cell Carcinoma; SCC gelişimi sigara kullanımında % 50 daha fazladır.

BCC, Basal Cell Carcinoma; BCC gelişimi daha çok UV ile kaynaklıdır. Ancak kadınlarda göz çevresinde deride BCC gelişimi ile sigara kullanımı arasında korelasyon bulunmuştur. 

MM, Melanoma; sigara kullanımı ile MM arasında direkt bir korelasyon bulunanamamıştır. 

Sigara Kullanımı ve Sedef Hastalığı

El içi ve ayak tabanına yerleşen palmoplantar pustulosis (PPP) ile sigara kullanımı arasında ilişki bulunmuştur. Özellikle günde 15 den fazla sigara kullanımı ile püstüler psoriasis arasında 94% oranıda ilişki saptanmıştır.

Sigara Kullanımı ve Egzama

Çocuklarda atopik dermatitis ile ailede sigara kullanımı rasında korelasyon bulunmakta.

İnfectious eczematoid dermatitis ve sigara kullanımı arasında ilişki bulunmakta.

Akne

Akne ile sigara kullanımı arasında korelasyon yok. Hatta sigara içeriğindeki antiinflamatuarların akne kliniğini azalttığı, sigara kullanımının kesilmesi sonrası akne kliniğinde artmalar olabildiği  gösterilmiştir.

Köpek Memesi, Hidradenitis Suppurativa

Tam bir ilişki bulunmamakla birlikte sigaraın apokrin bez fonksiyonunu ve nötrofil gralüositlerin aktivitesini etkilediği gösterilmiştir.

Saç Dökülmesi

Sigara kullanımı erkek ve kadınlarda saçların daha erken beyazlaşmasına neden olmakta.

Androgenetik alopesiyi sinerjik olarak arttırmakta.

Saç köklerinde gerek dolaşımsal gerek inflamatuvar etkisi saç dökümesini arrttırmakta.

Nikotinin İyi geldiği Durumlar

Burger hastalığı sigara içimi ile klinik olarak artarken tedavisinde kesinlikle sigaranın kesilmesi gerekirken nikotin sakızları ile tedavi edilebilmektedir.

Sigara içimi Behçet hastalığında ağız ve genital ülserleri azaltmakta.

Sigara kulanımı aftöz stomatitis sıklığını azaltmakta.

Ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları(ChRon hastalığı dışında) sigara içiminden fayda görmekte

Nikotin kullanımının klinik olarak kullanıldığı diğer durumlar; pyoderma gangrenosum, erythema nodosum,Degos’ disease, Kimura’s disease, eosinophilic pustular folliculitis vb. 

Ağız yerleşimli likende nikotin sakızları kullanılmakta.  

 

 

 

 

 

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency