Kalp ve dolaşım sistem hastalıklarına bağlı olarak tırnak değişimleri gözlenmekte.

Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Tırnak

 Clubbing

Kalp - Damar hastalıkları içerisinde siyanozise neden olanlar sıklıkla clubbind deformasyonuna neden olmakta.

Doğumsal kalp ve damar hastalıkları içerisinde dolaşımın sağ-sol şant yaptığı durumlarda el ve ayak tırnaklarında clubbing gözlenmekte.  

Kalp Yetmezliği ve Tırnak

Kırmızı Lunula

Prokzimal trınak katlantısına basınç uygulandığında kaybolmayan lunulada kırmızık gelişmekte. Bu sıklıkla başparmak trınakta gözlenmekte. Koroner tronbozlar, koroner aterosklerozlar, anjina, hipertansiyon, myokart enfektüs ve romatizmal kalp hastalıklarında kırmızı lunula görülmektedir.

Kırmızı lunula gelişiminde arteriyal kan dolaşımı artışı, damarların genişlemesi gibi nedenler tanımlanmıştır.

Terry’s nails

Tırnakta total lökonişi ve trınak ucunda 0.5–3.0 mm genişlikte enlemsine kırmızı bir bant bulunmasıdır.

Sarı Tırnak Sendromu

Miyokart enfaktüsleri, perkarditis ve perikardiyal efüzyonlarda görülmektedir.

Pachydermoperiostosis

Bakteriyal Endokarditis

Clubbing

7–52% oranında bildirilmiştir.

Osler’s nodüllleri ve Janeway lezyonları

Osler nodülleri küçük kırmızı gergin sertliklerdir ve parmak uçlarında ve trınak çevresinde ortaya çıkmakta. Bunlar saat ve güner içerisinde gelişmektedir.

Janeway lezyonları ise gergin olmayan hemaorajik nodlüllerdir ve el içi ve ayak tabanında görülmekte.

Her ikiside septik mikro emboliye bağlı gelişmekte.

Emboliler

Splinter hemoraji

Kan ve kolestrol embolileri trınak yatağında splinter hemorajilere neden olmakta.

İskemi ve gangren

Parmakta arterial dolaşım değişikliklerinin kronik seyirinde klinik olarak tırnakta değişimlere neden olmakta. Bu değişimler tınakta incelme, trınkata splinting, kolinişi, lökonişi, Beau’s lines neden olurken kan dolaşımın azalması trınak kayıplarına-onikomadesise yol açmakta.

Akut gelişen iskeni parmakta mavi renk değişimi ile gangrene dönüşemekte.

Thromboangiitis obliterans; Buerger hastalığı

Sıklıkla erkeklerde ve genç yaşlarda, sigara içimi ile klinik tablonun arttığı parmaklarda iskemi ve gangren gelişmekte. Erken klinik dönemde ağrılı su toplama, kızarıklık olmakta. Zamanla tırnakta splinter hemoraji gelişirken geç klinik evrede bu alnlarda ülserasyon ve gangren gelişmekte. Tırnak anamolileri sıktır. 

Venöz Yetmezlikler

İskemik venöz trombüs oluşumu trınak ve çevresinde iskemiye neden olmaktadır. Gebelik, haretektsizlik ve pıhtılaşma bozukluklarına bağlı olarak özellikle ayakta tırnak çevresi dokularda değişimler olmakta. Kronik venöz yetmezliklerde ise tırnaklarda, özellikle başparmak tırnağında kalınlaşma ve renk koyulaşması olmakta. Zamanla trınak mantarları gelişmekte.

Eroin gibi uyuşturucu maddelerin damar yolu ile koldan kullanımında el parmak trınaklarında clubbing bildirilmiştir.

Akrosiyanozis;Acrocyanosis

El ve yak üstlerinde koyu mavi yada siyanotik renk değişimi tipik olan bu klinik tablo tırnak yatağı siyanotik ve kronik paranişi gözlenmekte. Çabuk kırılan tırnaklar, traşiyonişi, splinter hemoraji, Beau’s lines, onikolizis, subungual hiperkeratozis gelişmekte. Kapilleroskopi yapılarak tanı daha rahat konulmakta. Bu muayenede hemorajiler, kaiplller çevresi ödem ve sıklıkla trombüsler ve kapiller sayısında azalma gözlenmektedir.

Soğuk Teması, Donma ve Tırnak

Soğuk teması ile damarların daralması ile trınak çevresi dokularda kan akmı azalcaktır.

Deri sıcaklığı 15 °C düştüğünde deride aniden gelişen kızarıklık olmakta. Isı 0°C altına düştüğünde ise deri beyazlaşarak solmakta, anetezi ile birlikte doku hasarı olmakta. Bu doku soğuk hasarı trınakta matrixte olduğunda Beau’s line hatta trınak düşmesi olmakta.

Soğuğa uzun ve fazla maruz kalınması parmak uç kemiklerinde osteolizise neden olarak parmak uçta kısalmakta buda tırnakların kısalmasına neden olmakta.

Soğuk parmak uçlarında gangrene neden olabilir.

Pernio, Chilblain, Soğuk Isırığı

 Soğuğa karşı deride gelişen aşırı reaksiyonu tanımlamaktadır ve sıklıkla kadı, çocuk ve yaşlılarda görülmektedir. Sıklıkla soğuğa maruz kalınan ayka ve ellerde simetrik yerleşimli gergin kızarıklıklar olmakta. Klinik tablo bazen su toplamaları, peteşi bve hemoraji gibi doku altı kanamaları ile birlikte olabilir hatta ülserler gelişebilmektedir.

Raynaud fenomeni ve hastalığı

Raynaud fenomeni altta başka bir hastalık olmaksızın parmaklarda soğuk ve strese bağlı olarak vazospazm gelişmesi durumudur. Raynoud hastalığı aynı klnik tablonun altta yatan bir hastalığa bağlı olarak(otoimmün hastalıklar, skleroderma vb) gelişmesidir.

Ataklar sırasında ilk olarak damarlarda spazma bağlı olarak parmaklarda beyazlaşma, siyanozis ve son solarak aşırı kızarma;hiperemi olmakta.

Her iki elde çoklu parmak tutulumu görülmekte. Dolaşımsal bu probleme bağlı olarak tırnaklarda incelme, kolinişi, kırılmalar, tırnak ucunda ayrılmalar, enlemesine lökonişi, splinter hemoraji, paronişi, dorsal yada ventral pterygium, akroosteolizis, gangren olmakta. 

Eritromelalji, Erythromelalgia

El ve ayaklarda yanma-ağrı ile birlikte kızarma ve terleme artışıdır. Bu klinik tablo stres, egzersiz ve ısı artışı ile ortaya çıkmaktadır.

Sıklıkla miyeloproliferatif kan hastalıkları ile birliktedir. Tam lökonişi trınaklarda sık görülen bulgular arasında

Ainhum ve pseudoainhum

Ainhum sıklıkla ayakta 4. parmakta kendiliğinden gelişen amputasyondur. Sıklıkal 75% oranında her iki ayakta görülmektedir. Kronik travma ve enfeksiyonlarar ikincil olarak gelişmekte.

Pseudoainhum ise ainhuma benzer ancak altta yatan neden saç gibi fiziksel bir yapıya bağlı olarak dolaşımın duraması ile oluşmaktadır. 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency