Pitriazis Rubra Pilaris, Pityriasis rubra pilaris;PRP

PRP de tırnak tutulumu sıklıkla erişkin dönemde başlayan Tip I PRP de görülmekte ve klinikte el içi ve ayak tabanı deri tutulumuda belirgindir. El tırnaklarınde subungual hiperkratozis, splinter hemoraji, uzunlamasına oluklar-onikoreksis, sarı-kahverengi renk değişimi olmakta. Çocukluk dönemi PRP de trınak tutulumu nadirdir. Daha detaylı bilgi için...

Gül Hastalığı, Pityriazis Rozea, Pityriasis rosea

Bu hastalık hakkında daha detaylı bilgi için...

Bu hastalıkta trınakta uzunlamasına çizgilenmeler ve pitting görülmekte.

Pityriazis Likenoides, Pityriasis lichenoides

Bu hastalık hakkında daha detaylı bilgi için...

Vaskülitis nedeni ile tırnakta kalıcı distrofiler gelişmekte.

 

Liken Planus, Lichen planus-LP

Liken planus hakkında daha detaylı bilgi için...

Tırnak tutulumu sıktır. Tırnak çevre dokularda liken lezyonları, uzunlamasına çizgilenmeler(onychorrhexis), trınak ucunda ayrılmalar, lunulada noktasal yada yaygın kızarıklık, melanonişi, dorsal piterjiyum vb.

Lichen striatus

Lichen nitidus

Lichen aureus 

Keratosis lichenoides chronica

Egzama, Ekzama,Eczema

Egzama cilt hastalıkları içerisinde dermatitisleri içermekte; atopik dermatitis, nummular dermatitis, allerjik temas dermatitis, irritant temas dermatitis vb

Dermatitislerde hastanın detaylı klinik öyküsü ve muayene hatta yama testleri yardımcı olmaktadır. Erken dönemde tırnak çevre dokularda inflmasyona bağlı olarak eritem ve ödem gelişmekte. Bu inflamasyonun tırnak matriksini, tırnak yatağını ve hponişyumu etklemesine göre semptomlar ve trınak değişimleri gelişmektedir.

El egzamalarının nerede ise % 90 nında trınak belirtileri görülmektedir.

Egzama trınak çevre dokularad proksimal ve lateral foldlarda yelerşim gösterdiğinde paraonişi gibi semptımlar hatta kutikula kayıpları olmakta.

Egzama kronikleştiğinde deride kalınlaşma yarılmalar olmakta. Tırnak plağında kalınlaşma, reng değişimi, kablaşma, pitting, Beau çizgileri, hatta tırnak düşmesi-onikomadozis gelişmekte.

Sıklıkla nedenler; toluene, sulfonamid, formaldehid içeren tırnak öjeleri, akrilatlar, deterjanlar, sarımak ve soğan vb.

Tırnak çevresi egzamaları sıklıkla el ile daha uzak alanlarar boyun ve göz kapakları gibi taşınabilir.

Daha detaylı bilgi için...

Tırnakta; splinter hemoraji, onikolizis, subungual hiperkeratozis ve paranoşi olmakta.

Discoid lupus erythematosus

Daha detaylı bilgi için...

Bullous pemphigoid

Daha detaylı bilgi için...

Pemfigus, Pemphigus

Otoimmun kaynaklı deride epidermiste su toplamaları ile seyreden bir gurup hastalığın ortan tanımıdır. Bunlardan pemphigus vulgaris'te % 30, ellerde ilk 3 parmakta seroz yada hemorajik su toplamaları olmakta. 

 

Darier hastalığı, Darier disease, keratosis follicularis

Daha detaylı bilgi için...

Bu hastalıkta trınak tutulumu % 95 oranında görülmektedir. Sıklıkla 2-3 trınak tutulumu görülmekte. Ayak trınakları el trınaklarına göre daha az tutulmaktadır.

Tırnakta uzunlamasına kırmızı ve beyaz çizgilenmeler, trınak ucunda V şeklinde subungual keratozis olmakta. Ayrıca tırnakta inceme, onychorrhexis ve tırnak ucunda yırtılmalar olmakta.

Stevens–Johnson sendromu ve Eritema Multiforme

Sıklıkla ilaç yada herpes kaynaklı, parmakta eritem ve ödemle başlayan süreç tırnak düşmesi onkomadozis ile sonuçlanmakta. İyileşme sırasında trınak tekrar sağlam çıkabilir yada trınak yokluğu ile yada piterjiyum ile sonuçlanmakta.

Toksik Epidermal Nekrolizis,Toxic epidermal necrolysis

Kalıcı tırnak yokluğu ile sonuçlanmakta.

Saç Kıran Hastalığı, Alopecia areata

Otoimmün hastalık olan saç kıran saç, sakal ve vücut kıllarında dökülmelere neden olabilmekte. Daha detaylı bilgi için...

Tırnak tutulumu öellikle çocukluk döneminde ve kliniğin şiddetli olduu durumlarda sık ortaya çıkmaktadır. Sılıkla el trınaklarında görülmekte. En sık görülen trınak bulgusu trınaklarda pitting gelişimidir. Piting tırnak yüzeyinde geometrik şekiller yapabilmektedir. Bu özelliği ile sedefte gelişen düzensiz pitting ile ayrılmaktadır. Ayrıca tınaklarda kabalaşma, çabuk kırılmalar, Beau line defromasyonu, trachyonychia, 20 tırnak sendromu, uzunlamasına çizgilenmeler, lökonişi, 

Porokeratosis

Porokeratozis genetik yada sonradan gelişen bir gurup cilt hastalıklarını tanımlamaktadır. Daha detaylı bilgi için...

Bu gurupta yer alan Mibelli formunda deriden kabarık keratotik plaklar trınakta ortaya nadir ortaya çıkabilmektedir. Tırnak kalınlaşmakta ve opaklaşmakta, tırnak çevresinde hiperpigmente ve çatlak deri ortaya çıkmakta. 

Akroosteolizis, Acroosteolysis

Parmaklarda uç kemiklerde yıkıma bağlı olarak değişimler ile ortaya çıkan parmak tırnak değişinleridir. Bu klinik tablo sıklıkla doğumsal olmaka birlikte vinyl chloride temasına bağlı olarak sonradan ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında metabolik, nöropatik ve kolajen hastaılarına bağlı olarak gelişebilmektedir. (lepromatoz lepra, diyabete bağlı nöropatiler, tabes dorsalis, syringomyelia gibi).

Gitar çalınması gibi kronik mekanik streslere bağlı olarak gelişebildiği bildirilmiştir. 

Focal acral hyperkeratosis

Palmoplantar keratoderma

Daha detaylı bilgi için...

Granuloma annulare

Juvenile xanthogranuloma

Erythema elevatum diutinum

Pyoderma gangrenosum

Vitiligo

Daha detaylı bilgi için...

Vitiligo da tırnaklarda uzunlumasına çizgilenmeler, lunala kaybolmakta, punktat lökonişi, traşionişi,

Sedef Hastalığı, Psoriazis, Psoriasis

Daha detaylı bilgi için...

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency