Onikomikozlarda klinik ön tanı sonrası kesin tanı için birçok yöntem kullanılmaktadır.

Dermoskopi

El dermoskopisi ile farklı onikomikozlarda farklı klinik bulgular gözlenebilir. Ancak dermoskopi ile yapılan bu ön tanının mantar direkt araması ve mantar kültür çalışmaları ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Tırnakların dermoskopisi mantar tanısı dışında klinik ayırıcı tanıdada yardımcı olmaktadır.

Bunun için dermoskopik olarak tırnak plağının ve çevre dokuların muayenesi yapılmakta. Onkomikozlarda dermoskopik muayenede bazı tanısal kriterler belirlenmiştir. 

Tırnak plağında; onikolizis sınırından başlayarak, uzunlamasına, sarı-beyaz renkte, tırnak proksimaline doğru uzanan bantların varlığı bunlardan birisidir. Bu bantlar çevresinde normal tırnak rengi görünmekte. Bu bantlar mantar kaynaklı hiperkeratozislerden kaynaklanmakta ve mantarın tırnak altında proksimale yayıldığının göstergesidir. 

Dermoskopide tırnak plağında mantar etkenlerinin çoğaldıkları dermotofitoma olarak tanımlanan düzensiz, yuvarlak, sarı-turuncu alanlar görülebilir.

Tırnak ucu dermoskopisinde tırnak altında hiperkeratotik alanlar görülebilir.

Direkt Mikroskopi

Onikomikoz ön tanısı düşünülen tırnaktan özellikle tırnak altında hiperkeratotik alandan lam üzerine örnekler alınmakta. Sonra üzerine 10–30% potasyum hiroksit damlatılarak mikroskopta mantarlarar ait hifa ve sporlar görülmeye çalışılmakta.

Kültür

Onikomikoz düşünülen tırnaktan özellikle tırnak altından hiperkeratotik alandan örnekler alınarak Sabouraud agar besi yerinde 26 °C de mantar etkenlerinin çoğalması sağlanır. Oniomikoz etkenleri bu besi alanında farklı morfolojik çoğalma göstermektedir. 

Besi ortamına eklenen kloramfenikol, streptomisin ve penisilin bakterilerin çoğalmasını engellemektedir. Ancak cycloheximide (actidione) kullanılammalıdır(bazo mantar etkenlerinin çoğalamasını baskıladığı için)

Biyopsi ile histopatoljik inceleme

Çok nadir yapılan bir uygulamadır. Tırnak ve çevre dokuları içerisine alacak şekilde lokal anestezi ile alınan doku örneğinin incelenmesidir.

Moleküler Tanı

Onikomikoz ön tanışı tırnaktan alınan örneklerde mantar etkenlerine ait DNAve/veya RNA örneklerinin araştırılmasıdır. Sıklıkla PCR kullanılmaktadır.

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency