Vücudumuzun dokularındaki hücre düzeyinde dolaşım sistemi "mikrodolaşım-mikrovasküler sistem" olarak tanımlanır. Bu dolaşım sistemik ve lokal nedenlerden etkilenebilir. Bunun değerlendirilmesinde belkide en sık başvurulan ve bilinen yöntem göz dibi muayenesidir. Gözde retinal mikrodolaşımın hipertansiyon ve diyabette etklendiğini biliyoruz. Göz dibi muayenesi ile birçok sistemik hastalığın ön tanısı ve klinik evrelemesi yapılabilmekte.

Benzer şekilde tırnakların proksimal katlantısındaki derinin mikrodolaşımının değerlendirilmesi yapılmakta. Bu "tırnak kıvrımı kapilleroskopisi" olarak tanımlanmakta. Bu yöntem bu anatomik alandaki dokunun doğal ortamında(in vivo ortamda) mikrosirkulasyonunu değerlendirmeye yarayan en iyi tanısal non-invazif tekniktir. ile sistemik ve lokal birçok hastalık için etkilenmekte. Birçok tırnak ve deri hastalıkları dışında otoimmün ve romatizma gibi sistemik hastalıklarda mikrovasküler tutulumlarını belirlemek amacıyla sıkça kullanılmaktadır.

Bir çok sistemik hastalık ve deri hastalıkları tırnağın bu alanında damarsal değişimlere neden olmakta. Bu değişimler hastalıkların belirtileri başlamadan önce bu alanda ortaya çıkmakta. Bu nedenle konektif doku hastalıkları, romatizmal ve otoimmün hastalıklar ve birçok deri hastalığının erken ön tanısı kapilleroskopi ile konulabilmektedir.

Kapilleroskopi ışık mikroskobu, video kapilleroskopi ile yapılabildiği gibi günümüzde dermatoskop ile de kapiller inceleme yapılabilmektedir. Tırnak kıvrımı kapiller sistemini değerlendirmede hızlı ve etkili bir tanısal araç olan dermatoskopi cihazlarının ucuz, kolay uygulanabiliyor olması ve zaman tasarrufu oluşturması; bu cihazları daha avantajlı kılmaktadır.

Normal kapiller dermoskopisinde;

Tırnak proksimal katlantısında mikdolaşımda tüm damarsal yapıları, terminal arteriolleri, venleri, birleşme kanalları ve kapilleri görmekteyiz. Normalder deri mikrodolaşımı deri yüzeyine çok dik geldikleri için dermoskopide bunlar noktasal görünmekte. Tırnak proksimal katlantısında ise deri yüzeyine paralel seyretmekte. Arada çok azda olsa diğerleirne göre daha anormal kapiller görülebilmekte bunlar normal kabul edilmekte. Bu kapiller yapı hiçbir zaman kutikulaya ulaşmaz.

 

Morfolojide kapillerin birbirine benzer tel saç tokasına benzer yapıda oldukları ve tırnak yatağında düzenli dağıldıkları görülür. 

Bir milimetrelik uzunluktaki kapiller alanın incelenmesinde 9-13 kapillerin bulunması gerekir. Bir mm de daha az sayıda kapillerin varlığı kapiller kayıp olarak adlandırılır.

Anormal kapiller dermoskopi

Kapiller damarlarda genişleme mikrovasküler yatakta olan değişikliklerin en erken bulgularından biridir. Kapiller genişlemenin >50 mikrometre üzerinde olması durumunda bu kapiller dev kapiller olarak adlandırılır ve hemen daima patolojik olarak kabul edilmelidirler. pecialized clinics. Bu damarlarda geçici bir genişlemeye bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi, skleroderma, dermatomyositis, lupus erythematosus yada sclerodactylia patolojilerine bağlı olabilir. Vinyl chloride zehirlemelerinde görülmektedir. 

Kapiller kanamalar hemorrajiler kapiller kayıp öncesi gelişen anormalliklerden bir diğeridir. Mikrodolaşımdaki damarlarda vaskülit yada travmaya bağlı olarak kanın damar dışına çıkması ile kendisni göstermektedir. Anjiyopatilerde genellikle kolye gibi görünmete. Zamanla hem hemoraji hemde damarsal yapı kaybolmakta. Kapiller kayıp alanı bazı hastalarda belirgin geniş alanları etkiler; bu durum çölleşme olarak adlandırılmaktadır.

Dallanmış, çalı benzeri kapiller tırnak yatağında hipoksi sonrası görülen anjiogenezi temsil eder. Bu abnormal şekilli kapiller düzenli yada düzensiz dağılmakta, anormal genişlemeler-mikroanevrizmalar gösterebilmekte, damar varis gibi solucanımsı olabilmektedir. Bu damarsal yapısal değişimler lupus erythematosus ve  rheumatoid arthritis gibi otoimmün hastalıklarda gözlenmekte. 

Kapilleroskopi bilgisayar destekli görüntü işleme programları ile de desteklenmektedir. Bunun için kapiller görüntü alınmakta, kapillerin özellikleri belirlenmekte, bu özellikler önceden tanımlanan software ile işlenmekte ve otomatik-not eklenmiş kapiller resim elde edilmekte. Özelliklerin alınması sırasında RGB kapiller görüntünün özel filtrelerden geçirilişi ile başlanmakta. Ardından çok ölçekli matrisler uygulanarak çok ölçekli kapiller görüntü elde edilip kaydedilmekte. Elde edilen görüntülerde özel algoritmalar kullanılarak teşhiste %77 gibi bir isabet oranına ulaşılmakta.

 

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency