Dermoskopi cilt hastalıklarının klinik muayene ve tanısında kullanılan, özel bir ekipman ve klinik tecrübe gerektiren bir yöntemdir. Tırnak  ve çevre dokuların klinik muayene ve hastalıkların tanısındada kullanılmaktadır.

Dermoskopi ve ekipmanları ile muayene dışında görsel fotoğraflama yapılabilmekte.

Dermoskopi çıplak gözle yapabileceğimiz tırnak muayenesinden çok daha yüksek bir klinik değerlendirme imkanı sağlamakta.

Tırnakta başlıca pigmente lezyonlar(melanonişi, maling melanoma vb) olamak üzere diğer tüm hastalıkların tanısı için geliştirilmiş tanı kriterleri içermektedir. 

Kan Lekeleri; blood spots

Bunlar dermoskopide tırnağın proksimalinde yuvarlak şekilli distalinde çizgisel görünen lekelerdir. 

Kan lekelerinin renkleri kanmanın oluşma zamanına göre erken dönemde mor-kırmızı arasında değişmekte, geç dönemde siyah-kahverengi olmakta.Ayak başparmak trınaklarında tekrarlayan travmalara bağlı olarak sık görülmektedir.Tırnak yatağına yerleşen tümörlerde bu kan lekeleri görülebilir. 

Kan sulandırıcı kullananlarda gözlenmekte. 

Bu lekeler tırnağın uzama sürecinde tırnakla birlikte distale ilerlemekte hatta 4-6 ay içerisinde tırnak kesimi ile kaybolmakta.

Tırnakta Kahverengi Lekeler 

Kahverengi lekenin trınak üzerinde bir bant şeklinde yerleşimi sıklıkla matrixte bir melanosit hiperplazisine, matrix yerleşimli nevus yada melanoma gibi, bağlıdır.

Bunların renkleri açık-koyu kahvre rengiden siyaha kadar değişmektedir. Bu renk değişimi kişinin deri rengi ilede bağlatılıdır. örneğin açık tenli kişilerde bu lekeler daha açık kahverengi olmakta.Tırnakta Gri-Sarı Renkte Lekeler

Dermoskopide trınak üzerinde bant şeklinde gri renk değişimi trınak matrix yerleşimli melanositik hiperplaziyi tanımlamaz. Sıklıkla lentigo, etnik pigmentasyon, ilaç kaynaklı pigmentasyon ve sık tekararlayan mikrotavmalara bağlı pigmentasyon ile oluşmaktadır.

Ancak bu gri renk değişiminin melanomanın erken dönemine ait olabileceği yada Bowen Hastalığıa ait olabileceği unutulmamalıdır.

Tırnakta Düzenli Birbirine Paralel Bantlar

Tırnakta uzunlamasına ince çizgilenmeler dermoskopide görülmekte. Bu çizgilenmelerin renkleri, kalınlıkları, aralarındaki boşluklar ve birbirine paralel yapılanmaları kesintisiz ve düzenli olmalıdır. Bu düzenli yapılanma matrixte melanonişi gibi bening bir melanositik yapıyı tanımlamaktadır.

Tırnakta Düzensiz bantlar

Bu çizgilenmelerin paralel olmalarına karşın renkleri, kalınlıkları, aralarındaki boşluklar kesintili ve düzensiz ise bu önemli bir dermoskopik bulgudur. Melanoma için önemli bir ön klinik tanı kriteridir. 

Mikro‐Hutchinson Belirtisi

Tırnak pigmentasyonlarıde trınak çevresideki yumuşak dokularda pigmentasyonun varlığı Hutchinson belirtisi olarak değerlendirilir. Bu belirti yüksek oranda melanoma lehinedir. Tırbaktaki pigmentasyonun kutikula üzerinde devam ediyormuş gibi görünmesi yalancı Hutchinson belirtisi olarak tanımlanır ve doğumsal tırnak benlerinde görülebilir. Dermoskopide normal çıplak gözle görülemeyen pigmentasyonun kutikula ve subamatrixte görünmesine mikro Hutchinson işereti denilmekte. Bu belirti melanomada olabildiği gibi etnik trınak pigmentasyonunda ve doğumsal tırnak benlerinde olabilmektedir.

Atipik Hutchinson Belirtisi

Pigmente tırnakta çevre dokularda dermoskopik olarak birbirlerine paralel düzenli/düzensiz pigmente bantların varlığıdır. Bu bantlar arasında pigmentasyon içermeyen ince bantalar bulunmakta. melanoma ön tanısında belkide en önemli tanı kriterlerinden birisidir.

Tırnakta Uzunlamasına Sarı Bantlar

Uzunlamasına beyaz lökonişa bantlarının sarı renkte olmasına ksantolökonişi - xantholeukonychia denilmekte. Bazen beyaz ve sarı renkler aynı bantlarda görülebilmektedir. 

Tırnakta Uzunlamasın Kanama Bantları

Bunlar "Splinter hemoraji" olarak tanımlanmakta. Birçok durumda görülmektedir.Konnektif doku hastalıkları, tırnak yeme ve oyanam, beslenme ve kanama düzensizlikleri, kan hastalıkları gibi.

Klinik olarak kaç tırnağın etkilendiği, tırnağın tamamının mı bir kısmının mı etkilediği son derce önemlidir. Diğer dermoskopik tırnak patolojileri ile birlikteliği de klinik tanıda önemlidir. Örneğin bunlara lökoksantonişi ve polikromi eşlik ediyor ise matrix yerleşimli bir tümörden şüphenilebilir.

Ancak bunların amelnotik melanomada da olabileceği düşünülmelidir.

Tırnak Üzerinde Uzunlamasına Kırmızı Bant ve Proksimalde Genişleme

Tırnak plağı altında yerleşimli cherry angioma gibi bir gemanjiyom için tipik bir dermoskopik görüntüdür.

 

Tırnak Altında Lokalize Hiperkeratozis

Tırnakta altında hiperkeratozis uzunlamasına sarı tırnak bantaları-lökoksantonişi, splinter hemoraji ve tırnakta polkromiye(tırnakta çok renklilik) neden olmakta.

Bu sıklıkla tırnak matrixinde onychomatricoma, onychopapilloma, squamous cell carcinoma yada seborrheic keratosis gibi bening bir tümörden kaynaklanmaktadır. Eğer bu uzunlamasına bantın tırnak ucunda, serbest kenarda üçgen şeklinde tırnak erozyonu var ise bu tırnak matrixinde bening bir tümör düşüncesini daha fazla desteklemektedir.

 

Polikromi; Polychromia

Tırnak plağında dermoskopide 4 ve daha fazla rengin görülmesi durumu için kullanılmaktadır. Siyah, kırmızı, mavi, koyu kahverengi, gri ve pembe gibi. Bu tırnak plağında squamous cell carcinoma-SCC yada amelanotik melanoma için önemli bir bulgudur.

Tırnak Plağında Anormal Damarsal Yapılar

Atipik damarsal yapılar;

  • Nokta ve globüller, virgül yada saç tokası şeklinde damarlar, çizgisel ve ağımsı yapılar gibi
  • Çizgisel ancak sürekli çapları değişen dzüensiz damarlar,
  • Süt rengi-beyaz alanların varlığı önemlidir.

Tırnak Serbest Kenarının Dermoskopisi

Bu alanın dermoskopisi trınak plağı ve tırnak yatağına yerleşen lezyonlarının taımında son derce  önemlidir.

Bu alanın dermoskopisinde subungual yerleşimli hiperkeratozsin gözlenmesi matrix kaynaklı Bowen hastalığı, squamous cell carcinoma-SCC, onychopapilloma, onychomatricoma ve seborrheic keratosis tanısında önmelidir.

 

Tırnak plağının uçta dermoskopi ile incelenmesi melanonişi için son derce aydınlatıcıdır. Bu değerlendirme melanonişinin tırnam matrixinde yerleşim hakkında bilgi vermekte. Tırnak plağının drosal kısmı dorsal matrixten kaynaklanırken plağın ventral kısmı distal matrixten kaynaklanamkat. Bu nedenle trınak uç kısmına dermoskopi ile bakıldığında pigmentasyon trınak plağının üst kısmı-drosalinde ise dorsal matrix, tırnak plağının yatağına yakın kısmında-ventral yüzünde pigmentasyon var ile melanonişi distal matrixte anlamına gelmektedir.

 

Tırnak Cerrahisi Sırasında Dermoskopi

Tırnak cerrahisi ve biyopsi sırasında trınak plağı çıkarılarak trınak yatağına dermoskopi yapılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency