Lökonişi; Leukonychia tırnak plağının beyaz görünmesidir ve belkide en sık görülen tırnak bulgusudur.

Doğumal olabileceği gibi sonradan da gelişebilmektedir.

Lökonişinin 3 ana klinik formu tanımlanmıştır.

  • Gerçek lökonişi; tırnak plağının matrix kaynaklı beyaz görünmesi
  • Lökonişi görünümü; trınak plağından kaynaklanan trınağın beyaz görünmesi. Buna luekopathia da denilmektedir. Bu klinik görünüm onikolizise yada tırnak altı hiperkeratozise bağlı olara gelişebilmektedir.
  • Yalancı lökonişi; bu klinik tabloda tırnak matriksinden kaynaklanmayan, tırnak plağında beyazlaşma olmakta. Örneğin mantar ekfeksiyonlarında olduğu gibi.

Gerçek lökonişi

Matrixte tırnak yapımından kaynaklanan nedenler ile tırnağın opak ve beyaz görünmesidir.

Matriks hücrelerinin keratinizasyonundaki defekt sonucu ortaya çıkmakta. Lökonişide tırnak plağında keratohiyalin içeren immatür büyük nukleuslu hücreler bulunur. Keratohyalin, keratinin metabolik öncüsüdür. Keratohiyalin içeren hücreler ışığı yansıtır. Bu durum tırnak yatağının damarsal pembe görünümünü engeller ve tırnağın beyaz görünümüne yol açar.

Renk dışında tırnak plağının şekil, yapı ve sertliği normaldir.

Lökonişi tüm tırnak plağında ise buna total lökonişi, sadece bir kısmında ise buna subtotal lökonişi denilmekte.

Lökonişi yapan nedene bağlı olarak kalıcı ve geçici olarak ortaya çıkmaktadır.

Lökonişi tüm tırnakta yaygın ve homojen olabildiği gibi çizgisel yada noktasal olarakta ortaya çıkabilmekte.

Total Lökonişi

Gerçek lökonişi tüm tırnak plağı boyunca yerleşmiş ise buna total lökonişi denilmekte. Tırnak beyaz proselen gibi görünmekte.Tırnaklar beyaz ve opak görünmekte. Başlangıçta beyazlık proksimal tırnak katlantısına yakın iken tırnağın uzması ile tüm tırnak boyunca görülmektedir.

Konjenital-doğuştan olan fromu çok nadirdir. Bazı sendromlar ile birlikte görülmektedir. Bart– Pumphrey sendromu( otozomal dominat geçişli, lökonişi, kolinişya, palmoplantar keratoderma ve sensorinöral işitme kaybı) gibi.

Sonradan gelişen total lökonişi reflex sempatik distrofi ile birliktedir. Bunlarda lökonişi dışında ellerde parmaklarda soğukluk ile terleme ve solukluk görülmekte.

Transvers, Tırnak plağında enlemesine lökonişi

Tırnak üzerinde enlemesine 1- mm genişliğinde lökonişi bantlarının oluşmasıdır.

Arsenik zehirlenmesinde bu lökonişileri görmekteyiz. Bu lökonişi "Mees’ lines" olarakta tanımlanmakta.

Tekrarlayan travmalara bağlı olarak gelişebilir. Sıklıkla ayak başparmakta ayakkabının travmasına bağlı olarak gelişmekte.

 

Böbrek nakilleri sonrasında böbreğin vücut tarafından red edilmesi, sistemik kemoterapileri, sistemik enfeksiyonlar, şiddetli hipokalsemi, akciğerde plevral ampiyem diğer nedenler arasında sayılmakta.

Ailesel transvers lökonişi ayak başparmakta tarif edilmiştir.

Yüksek irtifada kalınması ile(11 haftdan daha uzun süre) tırnaklarda transvers lökonişi gelişebilir. Buna “Everest nails” denilmekte.

Stres kaynaklı kişinin tırnakları ile fazla oyanaması lökonişia nedeni olabikir.

Elektron beam radrasyon transvers lökonişi yapabilmekte.

Distal Lökonişi

Tırnak uç kısmında sadece lökonişi olması çok nadirdir.

Noktasal Lökonişi; Punctate leukonychia

Tırnak plağı üzerinde 1-4 mm çaplı tek yada guruplar oluşturan beyaz lekelerin varlığıdır. Sıklıkla ayak trınaklarında görülmekte.

Tırnak matrixinde tekrarlayan travmalara bağlı olarak ortaya çıkmakta. Bunlar tırnak plağında kutikula hizasında ortaya çıkmakta, tırnağın uzaması ile tınak ucuna doğru ilerlemekte.

Tırnak plağında noktasal lökonişi keratohiyalin granüllerinin gelişmesi ile ilgili değildir. Tırnak plağı arasına hava girmesinden kaynaklanmaktadır. 

Lökonişi variedata;Leukonychia variegata

Tırnak üzerinde çok sayıda enlemesine çizgilenmelerin olmasıdır.

Böbrek nakilleri sonrasında böbreğin vücut tarafından red edilmesi, sistemik kemoterapileri, sistemik enfeksiyonlar, şiddetli hipokalsemi, akciğerde plevral ampiyem diğer nedenler arasında sayılmakta.

Ailesel transvers lökonişi ayak başparmakta tarif edilmiştir.

Yüksek irtifada kalınması ile(11 haftdan daha uzun süre) tırnaklarda transvers lökonişi gelişebilir. Buna “Everest nails” denilmekte.

Stres kaynaklı kişinin tırnakları ile fazla oyanaması lökonişia nedeni olabikir.

Elektron beam radrasyon transvers lökonişi yapabilmekte.


Uzunlamasına Lökonişi; Longitudinal leukonychia


Matrixte lokalize bir alanda metaplaziye bağlı olarak tırnak üzerinda bant şeklinde ortaya çıkmakta.1 mm genişliğinde uzunlamasına beyaz bantlar şeklinde görülmekte.Darier hastalığı, Hailey–Hailey hastalığı ve tuberous sclerosis görülebilmekte.

Lökonişi Görünümü

Tırnak plağından kaynaklanan tırnağın beyaz görünmesi. Buna luekopathia da denilmektedir. Bu lökonişi tipini yapan özel tırnak formları tanımlanmıştır.

Terry’s nail

Siroz hastalarında tırnaklarda gölülen lökonişi formudur. Tırnaklar opak-beyaz rektedir ve lunula fark edilemez. En önemli klinik görünümü tırnakta beyazlığın tırnağın ucuna 1-2 mm kala kaybolarak yerini 0.5–3.0 mm genişliğinde pembe-kahverengi bir banta bırakmakta. Bu bant sıklıkla kahverengidir. Sıklıkla opak beyaz görüntü hafif bir pembelik ile birliktedir. 

Karaciğer siroz problemleri dışında kronik konjestif kalp yetmezlikleri, erişkin dönemde başlayan diyabet, ve yaşlanma ile ortaya çıkabilmektedir. 

Üremik yarım lökonişi, Lindsay’s nail

Tırnak plağı nerede ise 2 ye bölümnüş gibi proksimal üst kısmı opak-beyaz ve lunula silinmiş iken distal uç yarım kısmı pembe-kırmızı-kahverengi görnmekte. Lökonişi alanı sıklıkla trınağın tam yarısından daha çok ortalama % 33 kaplamakta. Klinik olarak Teryy Nail benzer.

Bu lökonişi klinik formu 40% oranında kronik böbrek hastalıklarında özelikle bu hastalığın son dönemlerinde görünmektedir.

Böbrek hastalıkları dışında Cash hastalığı, Kawasaki hastalığı, Behçet hastalığı, siroz, çinko eksikliği, pellagra ve HIV enfeksiyonundada gelişmektedir.

bazı onkolojik olgularda kempterapi sonrası; özellikle meme kanseri tedavisinde androjen hromun kullanımında, görülebilmektedir.

Dar Lökonişi bantları;  Muehrcke’s nail

Bu bantlar lunula paraleldir ve aralarında pembe normal tırnak yapısı görülmekte. 

Dar beyaz bantlardan serum albumin seviyesinde düşüklükler sorumludur. Ancak benzer görsel görüntü normal serum albumin seviyesinde de ortaya çıkmaktadır.

Sitotoksik ilaçlar benzer bantları yapmakta.

Travmalara bağlı tek parmakta trınakta olabilir.

Neapolitan nail

Yukardaka tanımlanan lökonişi görüntüsü değişimlerin aynı tırnaklarda aynı anda olması durumuan verien özel tanımdır. Daha çok ileri yaşlarda görülmekte.

Subungual epidermoid inclusionda görülmekte.

Aşağıdaki cilt hastalıklarında farklı lökonişi fromları görülmektedir.

  • Poriasis
  • Lepra, cüzzam(büyük lunula lökonişi görnmüne neden olmakta)
  • Alopecia areat
  • Dishidrozis

 

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency