Tırnak aynı deride olduğu gibi güneş yada yapay ışık kaynaklarından UV maruz kalmaktadır. Bunun avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

20 tırnak deformitesinde topikal kemoterapi ve UV tedavileri kullanılmakta.

Güneş ve yapay UV kaynaklarının bazı ilaçlarla birlikte tırnakta onikoloizis gibi yan etkiler yaptığına biliyoruz.

Psoriais tedavisinde uzun süreli fototedaviler kullanıma bağlı olarak trınakta longitudinal melanonychia gelişebilmektedir.

Kronik X radrasyona maruz kalınması trınak yatağında ve çevresinde squamous cell carcinoma-SCC neden olabilmektedir. 

Tırnak yatağında çevresinde UV kaynalı Bowen hastalığı gelişebilmektedir.

Tırnakta yapılan çalışmalarda 300 - 600 nm dalga boylu UV ile çalışılmış ve tırnak yatağına kısa dalga boylu UV geçişinin minmal olduğu gösterilmiştir.

Tırnak mantar tedavilerinde UV kullanımına bakıldığında; onikomikozda yapan bir etken olan trichophyton rubrum kültürlerine sadece UVB ve UVC nin etkili olduğu gösterilmiştir. Ancak tedavi protokolleri tam olarak belirlenmemiştir.

Son yılarda oje ve akrilik tırnak kurutucularının sık kullanıldığını görmekteyiz. Hatta bu sistemler salon uygulamaları dışında evlerde de kullanılmaya başlandı. Bu sistemler UVA içeren lambalar ile yapılmaktadır. Ancak UV radyasyonun tırnak yatağı ve ünitesinde cilt kanserlerine neden olduğunu çok iyi bilinmekte. Bu kurutucu sistemlerin içeriklerindeki lambalar ve kullanım prosedürleri malesef henüz standartize edilememiştir. Bu nedenle tırnak kurutucularının kullanımı sırasında en azından tırnak dışındaki alanların özel eldivenler ile kapatılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.

 

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency