Tırnağın yapısındaki organik ve inorganik içeriğin biyokimyasal nalizi son derece önemlidir. Kan ve idrar analizleri vücut için son 24 saat hakkında bilgi verirken, saçın saçlı deriye yakın olan 1 cm lik kısmı son 1 ay hakkında bilgi vermektedir. Tırnak özellikle ayak trınakları son 1 yıl hakkında dişler ise daha uzun yıllar hakında bilgi vermektedir.

Bu analiz için birçok metod geliştirilmiştir. 

 • Raman spectroscopy; tırnağın su, protein ve lipid içeriğini
 • Immunohistokimyasal analiz; keratin ve HPV tip tayini
 • Polymerase chain reaction, PCR; adli tip, babalık tayini ve mantar enfeksiyonlarında
 • Elektron mikroskopi; sistin içeriği
 • Flow injection hydride generation; trınakta arseni içeriği
 • Gaz kromatografi; amfetamin ve kokain
 • Mass fragmentography; metamfetamine
 • Atomic absorption spectrometry; trınakta arsenik, Cd, Cu, Mn, Ni, Pb içeriği
 • Optical thermoluminescence; gama radrasyona maruz kalma
 • Colorimetry; trınak yüzeyindeki proteinlerin analizi
 • Enzim ölçümleri; steroid sulfatase ve X‐linked ichthyosis tanısında

Tırnakta protein içeriği

Tırnak plağını bir ağ yapısı oluşturan keratin proteini oluşturmaktadır. Bunlar son derece stabil disülfid bağları ile birbirine sıkıca bağlıdır. Bu bağlar su içeriğine göre değişmekle birlikte keratin proteinlerinin üst süte katalanmasını sağlamakta. 

Tırnakta keratin ve benzeri protein içeriği;

Düşük sülfür içeren proteinler(40–60 kDa); bunlar 10 nm filamentelerdir.

Yüksek sülfür içeren proteinler(10–25 kDa)

Yüksek glisin/tirozin protein içerenler(6–9 kDa) olmak üzere 3 e ayrılmaktadır.

Tırnakta başlıca lipid kolestroldür ve trınağın toplam içeriğinin 0.1–1% oluşturmakta(deride sr. corneumda % 10) 

Tırnakta su içeriği tırnağın toplam içeriğinin 7–12%( deride bu oran 15–25%).

Tırnakta kalsiyum bulunmakta ancak kalsiyum kemik dokuda olduğu gibi tırnağa sertliğini vermemektedir.

Tırnak içeriğinde 50 yaş üzerinde ve karaciğer sirozunda Na, Mg ve P oranları artmaktadır.

Yüksek oranda alkol kullanımında etil glukronid içeriği artmaktadır.

Doğum öncesi trınakta alüminyum ve sülfür içeriği yüksek iken doğum sonrasında bu içerik düşmektedir. Doğum sonrası tırnakta halen alüminyumun yüksek olması kemiklerde osteopeniyi desteklemektedir.

Bakır ve demir içeriği erkek çocuklarda 6–11 yaş kız çocuklarına göre daha yüksektir. İleri yaşlarda erkek ve kadında demir içeriği aynıdır. 

Kistik fibroziste trınak içeriğinde kloridler artmakta.

Tırnak içeriğinde glikolize molekül içeriği diyabetin uzun süreli kontrolllerinde kullanılabilir. Ayrıca diyabetlilerde trınak içeriğinde fruktoz-lizin içeriği yükeklmekte buda bu hastalarda göz retinopati ve nöropati risklerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Diyabetin takip ve kontrolünde tırnak içeriğinde furosine seviyelerine bakılabilir.

Steroid sulfatase ve bunun substratı olan kolestrol sülfat içeriği X‐linked ichthyosis tanısında çocuklarda kullanılabilir.

Tırnakta selenyum seviyeleri ağız ve meme kanserlerinin taısında ölçülmüş ancak anlamlı farklar bulunamamıştır.

Erkeklerde ayak tırnaklarında düşük selenyum seviyesi prostat kanserlerinde gösterilmiştir.

Tırnakta rutin olarak olmayan kimyasalların analizide son derece önemlidir. Bu tür madeler tırnakta ya çevrsel yollarda alınmakta ya ilaçlar yada besinler-su ile alınmaktadır.

Cadmium, bakır, kurşun ve çinko gibi. Bunlar endüstrüyal bölgelerde insanlarda saç ve tırnaklarda bulunabilmektedir. Saçta trınaktan daha yüksek oranlarda birikmekte.

Koroner kalp hastalıklarında ve hipertansiyonda tırnakta normale göre krom ve çinko yüksek bulunurken demir düşük bulunmuştur.

Vücuda özellikle içme suları ile arsenik alındığında bulunun % 50 si idrarla atlırken bir kısmı saç ve trınakta birikmekte. 

Tırnakta nikel oranı daha çok mesleki nedenlerle nikel maruz kalma ile gelişmektedir.

Tırnak analizleri ile metamfetamine, kokain ve amfetamin kullanımı saptanabilmektedir. Tek ve yüksek doz metanfetamin kullanımı sonrası 2 gün tükrükte, 18 gün saçta ce 45 gün tırnakta bu saptanabilmektedir.

Hatta yeni doğan bebeklerde kesilen tırnaktan annenin gebelik sırasında madde bağımlılıkları saptanabilmektedir. 

 

 

 

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency