Gebeliğin 8.haftasında embriyoda el ve ayakta parmaklar görülmeye başlamakta.

Tırnağa ait mbriyonal ilk gelişme 9. haftada parmak uçlarını örten epidermiste gelişmeye başlayan ilkel tırnak yapısıdır.

10. haftada parmakların uç üst kısımlarında tırnak yatağı yapısı daha belirgin görülmekte. Bu haftada proksimal ve lateral tırnak deri katlantıları belirgin olmaya başlayarak tırnak yapısını sınırlamakta. Tırnak epidermal yapıları proksimal trınak katlantısından başlayarak parmağın ucuna doğru tırnak yatağı boyunca  gelişmekte ve ileri haftalarda matrixi ve hyponychimu oluşturmakta.

13–14 haftada tırnak gelişimi devam etmekte. 13 haftada parmak uçlarında tırnak alanı ve matrix görülebilmekte.

14. haftada tırnak matrixinden proksimal tınak katlantısında ilk tırnak plate yapımı görülmekte ve lunula belirginleşmekte.

17. haftadan doğum kadar tırnak plate tırnak yatağı üzerini tamamen kaplamakta.

20. haftada tırnak yapısı tamamşanmış olmakta.

Tırnağın embriyonal gelişiminde en önemli yapı taşı keratinlerdir.

Keratinler filament yapısında proteinlerdir ve hücre içerisinde yer almaktadır. Keratin tırnağın esnek ve sağlam yapısını oluşturmakta.

İnsanda keratin yapımından sorumlu 54 keratin geni saptanmıştır ve 3 kategoride değerlendirilmekte.

1. Epitelyal keratin ve genleri

2. Saç keratin ve genleri

3. Keratin pseudogenleri

Daha sonraki bilgiler ile keratin genleri keratin tip I ve II olarak ikiye ayrılmış ve insan epitelyal tip I keratin, insan epitelyal tip II keratin, insan saç tip I keratin… şeklinde sınıflama zenginleştirildi. 

Tırnak yapısındaki keratin yüksek oranda sülfür içeren aminoasitlerdir ve keratin molekülleri arasında daha yüksek oranda çapraz bağlar bulunmaktadır. Bu özeliği tırnağa daha yüksek oranda bir stabilite sağlamakta.

Tırnakta keratin sentezini embriyonal gelişimin 12. ve 13. haftalarında görmekteyiz.

15 haftada trınak yatağı ve matrix boyunca sert keratin yapıları görülmekte. Buda tırnak yapımının hem tırnak yatağı hemde matrixte gerçekleştiği düşüncesini desteklemektedir.

22. haftada  trınak yatağında daha yumuşak keratin yapılırken matrixte daha sert keratin yapımı devam etmekte.

9-15. haftalarda matrixte merkel hücreleri ve keratin 20 (K20) görülmeye başlanmakta. Merkel hücreleri epidermal kökenli diğer yapıların gelişiminde önemli rol oynamakta.

13–22. haftadalarda sert keratin ve keratohyalin granülleri görülmekte.

25. haftada trınak ünitesi gelişimini tamamlamakta ancak tırnak içeriğindeki kimyasal yapı değişimi doğuma kadar devam etmekte. Tırnak içeriğindeki sülfür ve alüminyum azalmakta ve klorinler artmakta. Bu değişim miyadında(normal doğum süresini tamalama) doğumlarda tırnaklarda görülebilmektedir. Prematür doğumlarda bu kimyasal değişim tamamlanmaz.

Tırnak içeriğinde aluminyum seviyesideki değerler osteopeni gibi kemik abnormalitelerini desteklemektedir.

Tırnak bir çok faktörden etkilenmekle birlikte 15. haftadan başlayarak ölünceye kadar uzamaya devam etmekte.

Tırnağın bu gelişimi;

  • Embriyonal tırnak gelişimi
  • Ömür boyu süren sürekli uzama ve
  • Tırnak çıktığında yeniden uzama şeklinde kategorilere ayrılabilir.

Bu süreçler genetik hastalıklar, ilaçlar, ateşli hastalıklar ve travma gibi dış fiziksel koşullardan etkilenmektedir. Örneğin ilaçlar ve genetik hastalıklar en fazla elde işaret parmak tırnaklarında görülmektedir.

Genetik tırnak hastalıkları embriyonal trınak gelişimi sırasında patolojilere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Öneğin ailesel tırnak yokluğu anonychia hücre içi iletişimi düzenleyen bir protein olan R‐spondin 4 yapımındaki defekten kaynaklanır. 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency