Estetik cerrahi yada cerrahi olmayan uygulamalar öncesi göğüslerin klinik ve estetik analizi son derece önemlidir. Ancak özellikler kadınlarda göğüslerin hacimsel 3 boyutlu yapısı, göğüs konturlarının, haciminin ve estetik olarak önemli alanların değerlendirilmesini zorlaştırmakta.

Klinik olarak göğüslerin ölçümleri genellikle mezura veya açı pusulaları kullanılarak doğrudan antropometri ile yapılır. Bununla birlikte solunum sırasında göğüslerin değişimleri veya vücut duruş pozisyonları bu ölçümleri değişebilmektedir. Bu sınırlamalarına rağmen direkt antropometrik ölçüm yöntemleri en yaygın kullanılan yöntemlerdir. 

Direkt antropometri değerlendirmelerinin sınırlamalarının üstesinden gelecek bir yönteme olarak fotoğraf üzerinden ölçüm-fotogrametri önerilmektedir. Estetik tüm uygulamalar öncesi; hastanın dijital fotoğraflaması, hasta ile birlikte görsel estetik ve anatomik değerlendirmenin yapılması, hasta bilgilerinin yasal ve doğru dokümantasyonunda zaten sıklıkla kullanılmaktadır. Fotoğraflama ile mevcut yüz-vücut estetik problemlerinin hasta farkındalığı sağlanırken, tedavilerden hasta beklentileri optimize edilmekte, yapılacak uygulamaların sonuçları hasta ile tartışılmakta. Hasta ile birlikte yapılan bu fotoğraf değerlendirmeleri bazen hastanın farkına varamadığı asimetriler, kontur düzensizlikleri ve volüm asimetrilerini belirleyebilir. Bu nedenle klinik-estetik muayeneye ek olarak, standartlaştırılmış bir fotoğraf analizi, fotoğraflamanın uygulama öncesi ve sonrası tekrarlanması gereklidir.

2D hatta 3 D dijital fotoğraflama ve özel software programlar ile dolaylı ölçümlerin yapılması fotogrametri olarak tanımlanmakta. Direkt antropometerik ve dolaylı fotogrametrik ölçümler yüz ve burun değerlendirmelerinde karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Fotogrametri ile antropometri ile elde edilenler ölçümler verileri arasında bir fark olmadığı bulunmuştur. Bu nedenle göğüslerin fotogrametri ile yapılan dolaylı ölçümleri objektif değerlendirmelere katkıda bulunmak için büyük değere sahiptir.

Bu değerlendirmede göğüs bölgesinin dijital fotoğraflanmasında kullanılan yöntemin standardizasyonu ve sonrasında yapılacak ölçümlerin yapılma şekli standartların belirlenmesi son derece önemlidir. 

Göğüslerin fotogrametrik değerlendirilmesinde; göğüslerin boyut, şekil, simetri ve göğüs duvarındaki ideal konumunun doğrudan analiz etmek için ve fotoğraflamada hemde referans noktalarının belirlenmesinde standartların belirlenmesi son derece önemlidir.

Fotoğraflama standartları

Her hastada ilk ve takip fotoğraflama sırasında belli standartlar uygulanmakta.

Bu standartlamada hastanın vücut duruş pozisyonu ilk olarak önemlidir. Hasta ayakta dik dururken(her iki ayak arasındaki mesafe 30 cm mesafe olacak şekilde), baş dik, rahat ve karşı bakışta(Frankfurt pozisyonunda) olmalıdır.

Fotoğraflama sırasında arkada mavi renkte zemin olmalı ve hastanın bu zemine uzaklığı ideal olarak 70cm olmalıdır.

Fotoğraf çekim mesafesi hastadan 90 cm uzakta olmalıdır.

Simetrik bir ışıklandrıma kullanılabilir. Işıklandırmalar yerden 150 cm yüksekte, arka mavi zeminden 160 cm uzakta ve hastaya 45 derecelik açı ile yerleştirilmekte.

Meme ve göğüs anatomisinde referans parametreleri 

Hastanın fotoğraflaması öncesi meme, omuz, kollar ve göğüs ön duvarında işaretlemeleri yapılmakta. Bunun için antropometrik noktalar-landmarklar saptanmakta ve bu noktalara fotoğraflama öncesi kendiliğinden yapışkanlı etiketler yapıştırılmakta.

Kullanılan landmarklar vücudun sağ ve sol yarısında simetrik 6 nokta ve tam vücut ortasında 2 noktadır.

IJ; sternumun üst sınırında aşağı açılanmanın-konkavlığın-sternal notch en alt noktası

Xi; xiphoid process sternum kemiğinin alt kısmındaki xiphoid çıkıntının en alt sınırı

PAP; sağ ve solda meme uçları

Ac; acromion, scapula-kürek kemiğinin omuz eklemini oluşturan ve omuzda elle hissedilen çıkıntının en dış noktası

EpL; humerusun dirsek eklemini oluşturan "dış epicondyl" in dirsek iç kımsındaki iz düşümü

Sternal notch-IJ ile acromion-Ac arasındaki mesafenin clavicula-köprücük kemiği üzerindeki orta noktası xCL

Koltuk altının en üst noktasının en önde olan kısmı Ax

Dış epicondyl-Epl ile Acromion-Ac arasındaki mesafenin tam orta noktası(humerus midpoint; ½ Um)

Bu noktalar arasında oluşturulan doğrular(sağda 7, orta hatta 1 ve solda 7 olmak üzere) ile mesafeler, simetriler ve doğrular arasında oluşan açılanmalar değerlendirilebilir.

Jugular notch - xiphoid process arasında oluşan doğru (IJ-Xi). Her iki göğüs için orta hattı belirlemekte.

Sağ ve sol meme uçlarından IJ-Xi orta hattına çizilen doğrular; Sağ PAP-Xi ve Sol PAP-Xi

Jugular notch-meme uçları arasındaki mesafe (IJ-PAP)

Clavicula ile meme uçları arasındaki mesafe (xCl-PAP)

Acromion ile meme uçları arasındaki mesafe (Ac-PAP)

Acromion ile lateral lateral epicondyle arasındaki mesafe (Ac-EpL)

Axillar nokta ile meme uçları arasındaki mesafe (Ax-PAP)

Acromion ile humerus orta noktası arasındaki mesafe (Ac-½ Um)

IJ – Xi ve IJ – PAP doğruları arasında oluşan açı “sternal açı-A” olarak tanımlanmakta.

Humerus orta noktasından LM-PAP paralel çizilen hat ve meme ucu arasında çizilen hat meme projeksiyonunu tanımlamakta ;Proj

Bu tüm mesafeler ve açılar Photoshop CS6 yada Image J programları kullanılarak ölçülebilmekte.

Fotoğrafların çekilmesi sırasında sayısal ölçümler için hastanın karın bölgesine göbek deliğine 3 cm bir skala yerleştirilir.  

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency