Anne-plasenta-bebek arasında besin-kan alışverişini sağlayan "göbek kordonu", gebeliğin 3. haftasının sonunda oluşmaya başlamakta. Bu kordonun yapısında embiryonal yapılar(yolk kesesi ile primitif orta bağırsak ilişkisini sağlayan omfalomezenterik kanal, allontois kesesi ile mesanenin ilişkisini sağlayan urakal kanal) umbilikal arterler ve ven bulunmakta. Gebeliğin on ikinci haftasından sonra göbek kordon içinde umbilikal arterler ve ven ile embriyonik kalıntılar kalmakta. Doğumdan hemen sonra(bebek kendi solunumuna başladıktan sonra 30-60 sn beklenilmeli. Bu bekleme süresinde amaç plasentadaki bebek kanının bebeğe geçişinin sağlanmasıdır) kordon klemplenerek kesilir.

Böylece bebek anneden-plasentadan ayrılır. Göbek kordonu doğumdan sonra 4-14 günde kuruyan bir yara kabuğu gibi kendiliğinden düşmekte ve yerinde göbek deliğimiz kalmakta. Göbek deliği aslında bu süreçte oluşan yara iyileşme izi-skar dokusudur. Bu yara izi hemen hemen hepimizde göbeğimizin tam ortasındadır. Göbek deliği insan için bir anneden doğduğumuzun izi, annemizden kalan tek hatıradır.

Göbek kordonunun düşmesi sonrası atrofik skar olarak iyilşen göbek deliği erişkin bir insanda ortalama 1.5-2 cm çaplarındadır. Göbek deliğinin şekli ve boyutu her insan için eşsiz ve değişkendir. Göbek deliğinin şeklini göbek kordonunun kesilme şeklinin veya kaln uzunluğunun belirlediğine inanılsada şeklini belirleyenin kişinin yara dokusunun oluşma şekli ve iyileşme sürecidir. 

Göbek deliği-umbulikus karın ön duvarında hemen hemen bel kavisinin-kalça genişliğinin başladığı iki yandaki leğen kemiklerini tam ortalayan bir konumda bulunmakta.

Umbulikus geçmişten beri insanlar arasında mistik bir anatomik alan olarak kabul edilmiştir. Antik Yunan'da göbek deliğinin içgörünün merkezi olduğuna inanılır, ona bakma eylemine de "Hesychasm" adı verilirdi. Göbek deliğinin mucizevi olduğuna inanılan bir başka alan da YOGA dır. Yoga felsefesinde birçok çakranın göbek deliğinde konumlandığı belirtiliyor. Hint mitolojisinde erkeklerin göbeklerine özel bir piercing yaptrımaları "Vishnu" dan doğdukları, onun soyundan geldikleri anlamına geliyordu. 

Umbulikusun karın ön duvarında konumu, şekli, boyutu ve derinliği karın-vücut estetiğini etkiyen faktörlerden birisidir( yaşa, kiloya, gebelik süreçlerine, umbulikal patolojilere bağlı olarak(göbek fıtığı gibi) değişmektedir).

Umbulikus karın ön yüzünün anatomik tanımsal referansı olduğı gibi karının güzelliğine katkıda bulunur. Cinsellikte erojen bir bölge olarak kabul edilmekte. Bikini ve günlük giysilerde karının açıkta bırakan giysiler kadın modasında dikkatleri daha fazla umbulikusta yoğunlaştırmıştır. Son yıllarda piercing ve dövmelerin en fazla tercih edildiği alan. Karın germe-abdominoplasti ameliyatlarında umbulikusun yeniden yapılandırılması ve endoskopik karın ameliyatlarında karın içerisine giriş noktası olarak umbulkusun seçilmesi artan bir ilgiyi sağladı. Bu nedenle göbek deliği estetik uygulamları-umbilikoplastiyi hızla artan bir girişim olarak görmeye başladık.

Estetik olarak güzel bir göbek deliği tanımı ve bunu belirlemekte kulandığımız parametreler son derece önemlidir. 

Umbuikusun estetik değerlendirmesinde 4 parametre kullanılmakta.

  • Umbulikusun uzun karın ön duvarı ekseninde lokasyonu; kifoid-xiphoid ile vulvar ayrılmayı birleştiren orta hat karın-abdomen uzunluğu olarak kabul edilmekte. Umbulikus bu hattın üzerinde bulunmakta. Umbulikus-Kifoid çıkıntı uzunluğu ile umbulikus-vulvar ayrılma uzunluğu hesaplanmakta.  Karın uzunluğunda yerleşminin oranı 46:54 olarak fade edilmekte. Yani tam ortada değil hafif yukarda yerleşmeli.

Umbulikus-kifoid / Umbulikus-pubis oranı yatarken 0.58 ± 0.05 ve ayakta iken 0.60 ± 0.05 olacak şekilde değişmekte(ayakta yer çekimi ile umbulikus hafif aşağı yer değiştirdiği için). 

Yaşla birlikte umbulikusun karın ön duvarında yerleşimi değişmekte. Tüm yaş guruplarında sıklıkla kifoid ile pubis arasında orta hatta aşağıdaki resimde gösterien 2 nolu alanda yerleşim göstermekte.  

 

  • Umbulikusun yatay vücut ekseninde lokasyonu; sağ ve sol bel boşluğuna göre pozisyonu bulunmakta. Sağ ve sol bel boşluğu karın genişliğini vermekte. Sağ ve sol bel boşluğunun umbulikusun orta hattına olan uzaklıklarına bakıldığında eşit olmalı yani umbulikus tam orta hatta olmalıdır. 

  • Umbulikal uzunluğun karın uzunluğuna oranları

Diğer bir değerlendirme ise yukardaki parametreler çok benzer sadece ölçümlerde farklı referanslar kullanılmakta. Bu ölçümler fotoğraf üzerinden estetik değerlendirmede daha rahat kullanılmakta. 

Kifoid ile umbulikus arasındaki mesafe; XU

İliac çıkıntılar-spine arasındaki mesafe; interASIS

İliac creastler arasındaki meafe; interIC 

Umbulikus ile karın alt katlantısı arasında mesafe; UC

Umbulikus ile interASIS arasındaki mesafe; interASIS-UC 

Umbulikus ile interIC arasındaki mesafe; interIC-UC

Bunların birbirine oranı;  XU/UC, ASIS/UC, interASIS/interASIS-UC, interASIS-UC/interIC-UC gibi

Estetik olarak değerlendirmede "Altın orana" göre yapılmakta. XUC/UC = 1.618 ve UC-interIS/Uc-İnter IC = 1.618 olması beklenmekte

Aşağıdaki resimde en solda yer alan karın ön duvarında ideal yerleşimli umbulikus iken, ortadaki yukarda sağdaki aşağıda yerleşim göstermekte.

  • Umbulikusun şekli değerlendirimekte. Bu değerlendirmede; 
    • Geometrik şekli; geometrik şeklin belirlenmesinde umbulikusun yüksekliği/genişliğine bölünmekte. Bu değer geometrik şekli "ar" belirlemekte. 

Göbek şekilleri farklı olmakla birlikte basitçe 6 farklı şekilden bahsedilebilir.

Göbek şekillerine bakıldığında %62 oranında oval, %24 yuvarlak, %11% linear-çizgisel ve % 3 horozontal formda umbulikusu görmekteyiz.

18 yaşın altında yuvarlak ve protrus şeklinde daha sık görürken 18 yaşından sonra daha sıklıkla horizontal-oval formlar görülmekte.

Umbulkusun yüksek ve genişliği kadar birde derinliği bulunmakta. Bu derinlik yaşla birlkte değişmekle birlikte ortalama 0.85 ± 0.58 cm olarak ifade edilmekte. Yaşla birlikte göbek şeklinde yükseklik, genişlik ve derinlik artmakta. 

  •  Umbulikusun yapısında deri katlantısının-hoddingin varlığı ve yerleşimine bakılmakta.  Göbek deliğinde deri katlantısı olmayabilir yada üstve/veya alt hooding olabilir. Yukarda tanımlanan göbek şekilleri ile hooding birlikteliğine bakıldığında % 29.8 oval şekilli ve hooding yok, % 21.6 oval şekillli ve üst kısımda hooding var, % 10,8 yuvarlak şekilli ve hooding yok, % 10,8 yuvarlak ve üst kısmında hooding var, % 10.8 linear-çizgisel ve hooding yok,  % 2.7 horozontal ve hooding yok.  Umbulkusta üstte hodding olduğunda bu tür yapılar T şeklinde Umbulikus olarak tanımlanmakta. Toplumsal olarak en sık görülen umbulikus şekli budur.  

Umbulikus dışarı fırlamış gibi görünebilir. Bu yapısal olabileceği gibi alta göbek fıtığı yada tümöral bir yapılardan kaynaklanabilir. 

 

İdeal estetik olarak çekici umbulikusun parametreleri;

  • Kifoid-Vulvar ayrılma arasındaki; karın uzunluğu üzerinde orta hatta olmalı. Ancak umbulikusun vücut genel yapısına göre ortta hatta farklı yereleşebileceği unutulmamalıdır. Örneğin yüksek - alçak belli olanlarda umbulikusun ksifoide olan mesafesi değişecektir. 
  • Bu orta hattın hafif ksifode yakın yerleşmeli
  • Oval şekilli olmalı.

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency