üzün yumuşak dokularının profilde estetik değerlendirmesinde bir çok yöntem kullanılmakta. Bu yöntemler içerisinde yüzün profil fotoğrafı üzerinden estetik anatomik alanlar arasındaki açıların ölçülmesi en çok tercih edilenlerdir.

Yüz yapısı ırklara ve etnik kökenlere göre değişim göstermekte. Türkiye, farklı bölgelerden nüfusların birbirleriyle karıştığı ve zengin bir gen havuzu oluşturduğu eşsiz bir konumda bulunmaktadır. Türk nüfusunun Asya Türkleri, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, İran'ın yanı sıra eski Romalılar, Bizans ve Araplardan gelen genleri vardır. Birçok çalışma, Anadolu Türk popülasyonunun yumuşak doku verilerini belirlemiş, Türk kadın ve erkekleri için Arnett değerlendrimesinin parametreleri çıkarılmıştır.

Ayrıca yüz profili üst ve alt çene yapısı, kapanması ve diş arklarından fazlası ile etkilendiği için bu parametreler oklüzyon kusuru olmayan, normal üst ve alt diş arklı ve gelişimsel sürecini tamalamış kişiler için kullanılabilir. Üst ve alt çene ile dişlerin kapanış kusurları makoklüzyon olarak tanımlanmakta ve yüzün profili aşağıda görüldüğü gibi oldukça etkilemekte. Profil değerlendirme standartları maloklüzyon sınıf I için kullanılmakta.

Üst(maxilla) ve alt(mandibula) çene embiriyolojik olarak ve doğum sonrası gelişimlerine paralel ancak farklı hızlarda devam ederler. Üst ve alt çene gelişim süreçleri 18 yaşına kadar devam etmekte. Bu nedenle aşağıda anlatılacak olan profil değerlendirme standartları 18 yaş üstündeki kişiler için standart hale getirilmiştir.

Yüz Profil Yumuşak Doku Değerlendirmesinde Açılar

I. Doğal Baş Pozisyonu, FHL ve TrV hatların belirlenmesi

Yüzün profil değerlendirmesinde ilk adım hastanın standart doğal baş pozisyonunun verilmesidir. Doğal baş pozisyonu-Natural head position-NHP verilmemiş bir hastanın klinik ve fotoğraf değerlendirmeleri yanlış olacaktır. Hastanın ilk değerlendirmesi ve sonraki değerlendirmeleri bu baş pozisyonuna göre yapılmalıdır.

Bunun için hastanın relaks ve doğal baş duruşunu yapmasını istemektir. Hastanın karşısına bir ayna konularak aynada kendi göz hizasında sonsuza bakacak şekilde başını tutması istenebilir. Ancak NHP kişiye göre değişebilmektedir. Bu nedenle bir standartın belirlenmesi için Frankfort Horizontal plane; FHL geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Hastanın profil fotoğrafında dış kulak yolunun üst kenarı ile göz altında orbital kemik arasındaki hat yer düzlemine paralel olmalıdır. Bu hatta Frankfort Yatay planı-Frankfort Horizontal plane; FHL denilmektedir. FHL doğal baş pozisyonunun verilmesi dışında yüzün estetik değerlendirilmesinde de son derece önemlidir. Başın öne yada geriye eğilmiş olması çenenin olması gerekenden daha önde yada geride görünmesine neden olmaktadır. FHL yer düzlemine pararlel olan hattımız.

Yatay sabit hattımıza dışında bir dikey hatta daha ihtiyacımız var. Bunun için Gerçek dikey plan – true vertical plane ( TrV ) kullanılmaktadır. Bu burun üst dudak birleşkesinde bulunan ve subnasaleden geçen ve dik hattdır. Bu dikey hattımız FHL ile dik açı oluşturmakta.

II. Yüzde profilde alın, burun, üst çene, dudaklar, alt çene ve boyuda yumuşak dokuya ait anatomik noktaların işaretlenmesi

Glabella(Gb); kaş seviyesinde frontal kemiğin en belirgin noktasını tanımlamakta.

Nasion(Na); burun kökünün profilde en geri noktası

Nasal dorsum(Nd); burun kemiği ile kıkırdağının birleşme noktasını tanımlamakta

Nasal tip(Nt); burun ucunun profilde en öndeki noktası

Kolumella(Cm); kolumellanın en ön kısmı

Subnasal(Sn); burun-üst dudak birleşkesi

Upper lip anterior(ULA); üst dudak profilde en öndeki noktası

Lower lip anterior(LLA); alt dudak profilde en öndeki noktası

Soft‐tissue point B(B); alt dudak çene arasındaki alanın profilde en geride olduğu noktası

Pogonion(Pg); çenenin profilde en önde olduğu nokta

Gnathion(Gn); Çenenin profilde ön-alt kısmının en belirgin olduğu nokta. Bu nokta Pogonion ile menton arasında yer almaktadır. Bu nokta pogoniondan geçen dik hat ile mentondan geçen yatay çizginin birleştiği açıdanın tam açı ortayından geçen ve çeneye değdiği yerdir.

Menton(Me); çenenin en alt noktası

Servikal(C); çene altı ile boyun geçiş sınırı

Hasta fotoğrafı üzerinde bunlar işaretlenir.

Yüzün konveksitesinin ölçümünde 2 açı kullanılmakta.

1. Total Yüz Konveksite Açısı- Burunun Dahil Olduğu Yüz Konveksite Açısı- (Na-Nt-Pg)

 Bu açı normal oklüzyon yani sınıflama I de erkeklerde 130 ± 3.95 iken kadınlarda 130 ± 4 dür. Bu açının azalması ve artması yüzün konveks yada konkav görünümüne neden olurken maloklüzyonlarıda tanımlamaktadır.

2. Yüz Konveksite Açısı-Burnun Dahil Olmadığı Yüz Konveksite Açısı; (Gb-Sn-Pg).   

Bu açı normal oklüzyon yani sınıflama I de erkeklerde 168.78 ± 4.97 iken kadınlarda 169.05 ± 4.69 dur. Bazı durumlarda bu açının 180 dereceye tamalnayan değerleride kullanılmaktadır. Bu açının azalması ve artması yüzün konveks yada konkav görünümüne neden olurken maloklüzyonlarıda tanımlamaktadır.

3. Alın -Burun Açısı Nazofrontal Açısı;(Gb-Nt-Sn)

Burun estetik değerlendirme ve burun estetik ameliyatlarında son derece önemli bir açıdır. Erkeklerde 136.38 ± 6.71 kadınlarda 139.11 ± 6.35 olarak değerlendirilmekte. Türk toplumunda yapılan çalışmalarda erkeklerde 139.5 -146 iken kadınlarda 142.2 - 148.6 olarak ölçülmüş.

4. Burun -Üst Dudak Açısı, Nasolabial Açı

 

 

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency