Sık sık "güzel ve çekici yüz nedir?" sorusu ie karşı karşıya kalırız. Bana göre en basit cevap; kaliteli bir yüz derisi ile yüzü oluşturan estetik alanların kusursuz volümü, simetrisi ve uyumu.

Bir insanın yüzüne baktığımızda ilk olarak yüzün genel şeklini fark ettiğimiz anlaşılmış. Bizleri farklı kılan yüz şeklimiz ilk olarak algılanmakta. Genel yüz şekli algımız cinsiyetler arasındaki farkları ortaya koymakta. Bir kadına baktığımızda yumuşak konturlar ve açılar erkekte ise daha keskin açılar ve düz, keskin hatlar görmekteyiz. Genel yüz şeklinden sonra yüzde simetriyi-asimetriyi algıladığımızı biliyoruz. Güzellik estetiğinde simetri ideal olmakla birlikte yüzde tam bir simetri maalesef mümkün değil. Hatta sıklıkla yüzün bir tarafının, özellikede sağ taraf, yumuşak doku açısından daha gelişmiş olduğu görülmekte. Asimetri yaşın ilerlemesi ile birlikte daha belirgin hale gelmekte. Bu nedenle çoğumuz yüzümüzün sağ yada sol profilini daha çekici ve güzel buluruz. Sosyal iletişimimizde hatta fotoğraf çekimlerimizde bu profili kullanmaya çalışırız. Simetri değerlendirildikten sonra yüzün estetik anatomik alanların odaklanırız. Gözler, elmacık kemikleri, dudaklar ve alt çene gibi.

Güzel ve çekici kadının yüzü kavramı farklı kültürlerde karşılaştırıldığında oval yüzün ön plana çıktığını görmekteyiz. Aslında kadın yüzüne karşıdan bakıldığında yüzün dış hatları yumuşak konturları ile ovaldir. Bu ovallik doğası gereği zaten güzel olan kadın yüzüne estetik olarak katkı sağlamakta. Bilimsel çalışmalar doğada güzel olarak tanımladığımız nesne ve canlıların çoğunlukla oval olduklarını desteklemekte. "Faberge yumurtaları" ve estetik değerlendirme için...

Yüzün ovalliği alında saçlı deri sınırından başlayarak her iki yanda şakaklar, yanaklar, kulak ön kısmı, mandibula köşesi, jawline boyunca devam ederek çenede sonlanmakta. Burada tanımlanan ovallik yüzün uzun, kısa, geniş yada dar olması ile ilgili değil. Yüze karşıdan bakıldığında geometrik olarak oval olmasıdır. 

Yüzün klinik muayene yada fotoğrfa üzerinden ovalliğinin estetik değerlendirilmesinde bazı temel kavramlar kulanılmakta. Bunlar;

 • Her iki gözün iç köşelerine "medial canthus" denilmekte. Bunlar arasındaki mesafe ise "intercanthal mesafe-ICE" olarak tanımlanmakta. İnsan morfolojisinin ölçümlerinde göz genişliği ile ICE aynı olduğunu biliyoruz. Bu mesafe önemli çünkü ICE hayatımız boyunca yüzün yaşlanma sürecinde belkide tek değişmeyen anatomik ölçüm değeri. 

 • Yüzün elmacık kemkleri hızasında en geniş olduğu mesafe. Bu "bizygomatic mesafe-BZD" olarak tanımlanmakta. 

Yüzde alt kısmında mandibula köşeleri arasındaki mesafe ölçülmekte. Bu bigonodial mesafe-BGD olarak tanımlanmakta. 

 • ICD nin tam ortasından geçen orta dik hat. Bu hat ile BZD ve BGD sağ ve sola ayrılmakta. 

Bunlar belirlendikten sonra ölçünler yapılmakta. Bunlar;

 • ICD-BZD mesafesi

 • BZD-Çene mesafesi; ICD ortasından geçen orta hatta BZD nin çenenin alt sınırına kadar olan mesafesi

 • BZD mesafesi ovalinin en geniş yeri olmakla birlikte tam ortası ovalin merkezi olmayabilir.(asimetri nedeni ile) Ovalin tam merkezi ICD'nin tam ortasından geçen orta hattın BZD' yi kestiği noktadır. 

 • Oval bir yüz tanımında BZD-çene mesafesi ile BZD-alın mesafesi eşit olmalı. BZD-Çene mesafesinin değişimi estetik cerrahi ve medikal uygulamalar geretirdiği için yüzün tam ovalleştirilmesinde en kolay yöntem alın saç çizgisinin geriye alınması yada saç stili değişiklikleridir. 

Kadın fotoğrafları üzerinde oval yüz estetik değerlendirme yapıldığında elde edilen sonuçlar;

 • Yüzde tam bir simetri çok nadir.
 • Asimetri sağ ve sol tarafta yüzün alt kısımlarında özellile BGD seviyesinde BZD seviyesine göre daha fazla. 
 • Yüzde her bir gözün genişliği aslında ICD mesafesi kadardır. Bu yaşla birlikte ve ırklar arasında fazla değişim göstermez. Bu nedenle yüzün değerlendirilmesinde referans noktasıdır. ICD ise 2.1-2.5 (ortalama 2.2) dir. Dolayısı ile sağ ve sol göz genişliği ise 2.1-2.5 (ortalama 2.2) dir.
 • BZD:ICD oranı 4– 4.6 (ortalama 4.3) dir.
 • BGD:ICD oranı 3.1–3.9(ortalama 3.6) dır. 
 • ICD-BZD mesafesi ICD mesafesinin % 14-35 i (ortalama % 23)
 • ICD-BGD mesafesi ICD X 1.7-2.1 (ortalama 1.9) katıdır.
 • BZD-Çene mesafesi ICD X 6.3 katıdır.

Bir örnek üzerinden yukardaki anlatılmaya çalışanları özetlersek;

Aşağıdaki hasta fotoğraf değerlendirmesinde; genç ve simetriye bir yüz.

Bu hastada oval estetik değerlendirme yapıldığında; ICD mesafesi, bundan BZD ve ovalin merkezi bulunarak oval çizildiğinde, ovalin alt köşelerinde ovali bozan fazla yumşak doku görülmekte. Bu alan masseter yani çiğneme kası alanı.

Bu alanlara botulinum tokisn yapıldığında oval görünüm sağlanmakta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency