Çekici Göğüsler ve İdeal Meme Estetiğinde Son Değerlendirme Kriterleri

Çekici göğüsler ile ilgili yapılan çalışmalarda 4 kriter ön plana çıkmaktadır.

  • Göğüslerin tam ucundan geçen yatay çizgi ile oluşturulan alt ve üst yarısının birbirlerine olan oranları
  • Meme başının açılanması
  • Meme üst bölümün dış hatlarının yapısı
  • Meme alt bölümünü dış hatlarının yapısı


Bu değerlendirme yönteminde hastanın profil fotoğrafları alınmakta ve tam meme ucundan yere yatay bir çizgi çizilmektedir. Buna “göğüs ucu meridyen çizgisi” denilmektedir(nipple meridian;NM). Bu meridyene paralel olarak üstte köprücük kemiği altında meme dokusunun göğüs duvarında sonlandığı noktadan çizilen doğruya “üst kutup çizgisi”(upper pole line;UPL ) denilmektedir ve bu iki çizgi arasında kalan meme alanı “memenin üst kutbunu” oluşturmaktadır. Meme meridyenine paralel olarak aşağıda meme katlantı çizgisinden çizilen doğruya ise “alt kutup çizgisi” (lower pole line;LPL) denilmektedir ve bu iki çizgi arasında kalan meme alanı “memenin alt kutbunu” oluşturmaktadır. Daha sonra üst ve alt meme kutup çizgisi ile meme meridyeni arasındaki mesafe ölçülmekte ve bunların birbirine olan oranları hesaplanmaktadır.


Meme başının meme meridyeni ile yaptığı açı ise “meme başı açısı” olarak ölçülmektedir.

Daha sonra meridyenin oluşturduğu üst ve alt memenin dış hattı analiz edilmektedir. Üst meme hattı düz, konkav ve konveks olarak tanımlanmaktadır. Alt meme hattı yumuşak bir konveksiteye sahip olmalıdır.


Bu yönteme göre çekici göğüslerde bulunan değerler;

  • Alt meme bölümü üst memeden hafif daha volümlü olmalıdır.
  • Meme meridyenine göre alt meme tüm memenin % 55(%46-63), üst meme ise % 45(%37-54) oluşturmaktadır ve üst meme / alt meme oranı 45:55 dir.
  • Göğüs ucu meme meridyeni üzerinde olmalı ve açılanması yukarı bakmalıdır. Bu açı değeri 20°± 7 olarak saptanmıştır.
  • Estetik ve çekici memelerde memenin üst kısmının dış hattı % 61 oranında düz, % 33 konkav ve sadece % 6 sı konveksdir.
  • Alt meme bölümünün dış hattı ise yumuşak bir hatla konveks olmalıdır.


Meme estetik girişimlerinde bu oranların korunması istenmektedir. Örneğin aşağıda üstteki resimde olduğu gibi küçük göğüslerinden şikayetçi bir bayanda meme büyütme estetiği ile aşağıdaki resimde olduğu gibi estetik oranlar elde ediliyor ise estetik sonuçlar çok daha başarılı olmaktadır.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency